Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Her kan du lese spørsmål og svar knyttet til prosjektet risikoreduserende tiltak.

Spørsmål og svar

Dersom du er sikker på at kontoen som ligger i fagsystemet ditt ikke benyttes i flere fagystemer eller av andre virksomheter, trenger du ikke gjøre noe med denne. Dersom kontoen i fagystemet ditt har et personnavn feks 'olanordmann', må du bestille ny tjenestekonto. Dette gjør du hos vårt kundesenter. Det er en del virksomheter som benytter samme konto og vi vil være i dialog med fagystemleverandøren din om dette. Dersom du er berørt av dette, vil du høre fra oss eller fagystemleverandøren din.

Dersom det skulle skje noe med kontoen som benyttes flere steder, vil ingen av fagystemene få tilgang til registrene på Grunndata. Det betyr at all elektronisk samhandling vil stoppe opp inntil problemet er rettet. I tillegg kan det være problemer med kontoen som gjør at vi i Norsk Helsenett må stenge den midlertidig. Dette vil da også føre til at mange flere enn nødvendig mister tilgangen til registrene.

Risikoreduserende tiltak

Hva er målet med prosjektet? 

Tidsplan og leveranser

Nye kontotyper

Spørsmål og svar 

Veiledere og maler

Grunndatadagene

Kontakt oss

Generell henvendelser
Kontaktinformasjon til Norsk Helsenett 

Prosjektspesifikke henvendelser
Prosjektleder – Nina Stenberg
Tlf: 97 54 19 90
E-post: nina.stenberg@nhn.no

Innføringsansvarlig – Wenche Aarland 
Tlf: 91 73 12 42
E-post: wenche.aarland@nhn.no