Gå til hovedinnhold

Hva er målet med prosjektet?

Prosjektet skal bidra til bedre kontroll av bruken av Grunndata. Tilgangsstyringen blir mer presis, og det blir dermed lettere å spore og håndtere feil.

Fra 01.12.2020 kan du ikke lengre logge inn på https://register.nhn.no/ med brukernavn og passord. Du må overføre din personlige brukerkonto til HelseID. Her finner du brukerveiledning for overføring av brukerkonto til HelseID.

Den pågående digitaliseringen i sektoren øker aktørenes avhengighet til Grunndata ytterligere. Det forventes endringer i bruk av registrene og at trafikkvolumet vil øke betraktelig i takt med at nye løsninger blir tatt i bruk. Med bakgrunn i dette ser vi at Grunndata har en reell og økende verdi for ulike trusselaktører. For å ta ned risiko til et akseptabelt nivå, samt legge et grunnlag for bedre kontroll på brukere i sektoren og bedre datakvalitet, ble «Prosjekt risikoreduserende tiltak» opprettet i 2020. Prosjektet krever en høy grad av sektorinnvolvering (både på virksomhetsnivå og personivnå) for å få virksomhetene til å etterleve sitt ansvar og forstå sin avhengighet til Grunndata.

Viktige tiltak

Overgang til innlogging med HelseID

Dagens brukernavn og passord gir ikke tilstrekkelig sikkerhet og kontroll på hvem som benytter Grunndata. Med HelseID øker sikkerheten samtidig som du som bruker kan benytte innloggingsmetoder du allerede har tilgang til.

Skille mellom kontoer som brukes av personer og av fagsystemer

Dette skillet bidrar til å sørge for at brukerkontoer har rettighetene de trenger og reduserer sannsynligheten for nedetid.

Forbedre kontroll på brukerkontoer som benyttes av fagsystemer

Muliggjør enklere adressering av problemer, slik at virksomhetene i sektoren i mindre grad kan bli rammet av nedetid.

Forventede gevinster

  1. Grunndata skal være sannhetskilde. Det betyr lik informasjon på tvers av systemer og aktører.
  2. Grunndata skal være tilgjengelig. Det er viktig at alle har tilgang til Grunndata til enhver tid.
  3. Grunndata skal være sikkert. Alle skal ha en sikker tilgang til robuste tjenester for distribusjon og oppslag i data.
  4. Grunndata skal være kvalitetssikret. Det skal være enhetlig og oppdatert informasjon med høy datakvalitet og –integritet.

Risikoreduserende tiltak

Hva er målet med prosjektet? 

Tidsplan og leveranser

Nye kontotyper

Spørsmål og svar 

Hvordan overføre brukerkonto til HelseID?

Grunndatadagen

Kontakt oss

Generell henvendelser
Kontaktinformasjon til Norsk Helsenett 

Prosjektspesifikke henvendelser
Prosjektleder – Nina Stenberg
Tlf: 97 54 19 90
E-post: nina.stenberg@nhn.no

Innføringsansvarlig – Daniel Habberstad Rosenlund
Tlf: 41 28 29 15
E-post: Daniel.Habberstad.Rosenlund@nhn.no