Gå til hovedinnhold

Grunndatadagene

Velkommen til Grunndatadagene som arrangeres 9. - 11. september 2020. Grunnet koronasituasjonen vil arrangementet bli avholdt digitalt i form av et webinar.

Formålet med Grunndatadagene er å:

  • bidra til økt forståelse for Grunndata
  • vise veien videre for ny modernisert Grunndataplattform
  • skape gode relasjoner for samarbeid
  • bidra til tydeligere ansvarsroller mellom aktørene

Målgruppe/deltakere:

  • Registereiere, arkitekter, teknikere, systemansvarlige, helsepersonell, informasjonsforvaltere, leverandører og andre brukere av Grunndata

Program og påmelding

Vi legger opp til ulike sesjoner for spesifikke målgrupper. Du velger selv hva som er mest relevant for deg og din virksomhet. Følg med her og på vår LinkedIn for mer informasjon om arrangementet.

Meld deg på

Programmet ble sist oppdatert 01.07.2020.

9. september

Tid

Tema

09:00 - 09:45

Velkommen - Grunndata i et større perspektiv

Grunndata som sannhetskilden og Norsk Helsenett som navet innen e-helse.

09:50 - 11:00

Historikk og veien fremover

Hva er Grunndata og hva skal det bli?

11:00 - 11:45

Virtuell lunsj og kaffeprat

Virtuell mingling. Lurer du på noe, spør oss i et virtuelt rom.

11:50 - 12:15 Underholdning/Stand-up

Vi avslører navnet snart.

12:15 - 13:15

Digital samhandling og Grunndata, med fokus på adressering

Hvorfor har vi Grunndata, hva er viktig og hva er man forpliktet til når man har en oppføring?

13:15 - 13:25 Pause
13:25 - 14:30

Digital samhandling og Grunndata, med fokus på adressering (fortsetter)

Hvorfor har vi Grunndata, hva er viktig og hva er man forpliktet til når man har en oppføring?

14:30 - 14:45

Takk for i dag, velkommen i morgen

Hvorfor skal du komme tilbake i morgen?

10. september

Tid

Tema

09:00 - 11:00

God morgen og velkommen
Sammenhenger og kvalitet

Fokus på sammenhenger mellom registrene, kvalitet og innbyggertjenester

11:10 - 12:00

Virtuell lunsj og kaffeprat

Virtuell mingling. Lurer du på noe, spør oss i et virtuelt rom

12:00 - 12:45

Forbedringer som påvirker deg

Hvilke endringer innføres og hva betyr det for sektoren? Innføring av HelseID, opprydding i fellesbrukere og ulike kontotyper m.m.

12:50 - 13:50 Grunndata i møte med kunden

Hva kan du som kunde forvente når du tar kontakt med oss?

13:50 - 14:00 Pause
14:00 - 15:00

Visjon og målbilde

Hva ser vi for oss fremover, og hvordan skal vi få til endringene sammen?

11. september

Tid

Tema

09:00 - 09:30

God morgen og velkommen
Drift og utvikling v/Norsk Helsenett

Detaljert informasjon kommer i august

09:30 - 10:30

Sesjon for leverandører

Detaljert informasjon kommer i august

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 11:45 Sesjon for tekniske ressurser på sykehus

Detaljert informasjon kommer i august

12:30 - 13:30

Sesjon for tekniske ressurser i kommunen

Detaljert informasjon kommer i august

13:30 - 13:45 Takk for nå

Risikoreduserende tiltak

Hva er målet med prosjektet? 

Tidsplan og leveranser

Nye kontotyper

Spørsmål og svar 

Veiledere og maler

Grunndatadagene

Kontakt oss

Generell henvendelser
Kontaktinformasjon til Norsk Helsenett 

Prosjektspesifikke henvendelser
Prosjektleder – Nina Stenberg
Tlf: 97 54 19 90
E-post: nina.stenberg@nhn.no

Innføringsansvarlig – Wenche Aarland 
Tlf: 91 73 12 42
E-post: wenche.aarland@nhn.no