Gå til hovedinnhold

Prosjekt risikoreduserende tiltak

Informasjon om risikoreduserende tiltak knyttet til grunndataplattformen som er planlagt gjennomført i løpet av 2020.

Grunndata med sine registre er grunnleggende for den elektroniske samhandlingen i Helse-Norge. Informasjonen må være riktig og vi må være trygge på at vi vet hvem som gjør endringer på de enkelte virksomhetene. Grunndataplattformen gir tilgang til informasjon om personer, virksomheter, helsepersonell og referansedata. Informasjonen er delvis hentet fra eksterne kilder, men består også av informasjon som administreres gjennom grunndataplattformen.

Leveransen

I forvaltningen av Grunndata skal det i løpet av 2020 gjennomføres et prosjekt hvor formålet er å gjennomføre risikoreduserende tiltak som tar risikonivået på Grunndata ned til et akseptabelt nivå. Prosjektet vil bidra til en sikrere pålogging og bedre kvalitet, noe som gir tilgang til korrekt informasjon på tvers av systemer og aktører.

I løpet av året skal blant annet disse oppgavene gjennomføres:

  • forbedre personkontoer og sikre korrekt pålogging til Grunndatas webportal
  • forbedre systemkontoer og sikre korrekt maskin-til-maskin interaksjon
  • innføre HelseID for personbrukere
  • etablere sikrere bruk av testdata og -miljø
  • forbedre rutiner, retningslinjer og brukervilkår for oppkobling til og bruk av Grunndata

Hva jobber vi med nå

I første omgang involverer vi sektoren gjennom forskjellige informasjonsmøter. Vi jobber internt med planlegging av gjennomføringen av prosjektet, og vil oppdatere informasjonen på nhn.no fortløpende.