Gå til hovedinnhold

Prosjekt risikoreduserende tiltak

Grunndata er en forutsetning for å få til elektronisk samhandling i helse-Norge. Prosjektet "risikoreduserende tiltak" skal bidra til å øke kvaliteten, sikkerheten og tilgjengeligheten i Grunndata.

Grunndata er med sine ulike registre grunnleggende for elektronisk samhandling, og for mange innbyggertjenester i Helse-Norge. For å nå registrene på Grunndata, må virksomheten din være tilknyttet Helsenettet. 

Hva er grunndata? 

Gjennom Grunndata gir vi tilgang til informasjon om alle virksomheter som er tilknyttet Helsenettet, og hvilke adresser du skal benytte for å kommunisere elektronisk med de enkelte på tjenestenivå. Du kan i tillegg få tilgang til oversikten over helsepersonell, og gjøre oppslag til pasientens fastlege med mere. Alt dette kan du gjøre på tvers av systemer og virksomheter. Noen av oppslagene kan gjøres fra fagsystemet ditt, mens andre registre og endringer i registrene må gjøres via nettleseren.

Kontroll på data

Det er viktig at både vi og dere kan stole på at dataene som ligger i registrene er korrekte. Derfor må vi være trygge på at vi vet hvem som gjør endringer til enhver tid. I tillegg er det viktig at vi har kontroll på belastningen på Grunndata, og at vi kan informere virksomheter som gjør spørringer fra fagsystemet på en feil måte.

Alle må bidra til god datakvalitet

Alle i Helsenettet er avhengig av at du og virksomhet din bidrar med korrekte data, eksempelvis gjennom oppdatering av informasjon i Adresseregisteret. Den enkelte virksomhet er gjennom avtalen med Norsk Helsenett, forpliktet til å holde informasjonen sin oppdatert til enhver tid. 

Dersom dere og vi følger opp forpliktelsene, gjør dette oss i stand til å tilby en sikker og kvalitetssikret distribusjon av data.

Sentrale begreper

  • Brukerkonto: En brukerkonto er det du frem til nå har benyttet for pålogging til Grunndata og som også er satt opp i ditt fagsystem for at det kan kommunisere med blant annet Adresseregisteret.
  • Grunndata: Grunndata består av forskjellige registre tilknyttet Helsenettet. Registrene vi snakker om, er blant annet Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, register for enheter i spesialisthelsetjenesten osv.
  • HelseID: HelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren.
  • Migrering av konto: Når du skal flytte med deg rettighetene fra brukerkontoen som du benytter i dag og over til personkontoen, kaller vi dette å migrere kontoen.
  • Personkonto: En personkonto er en personlig konto som kun benyttes av deg og som ikke deles med andre personer, og som heller ikke ligger i noen av dine fagsystem i virksomheten.
  • Tjenestekonto: En tjenestekonto er kontoen som settes opp i fagsystemet ditt.

Risikoreduserende tiltak

Hva er målet med prosjektet? 

Tidsplan og leveranser

Nye kontotyper

Spørsmål og svar 

Veiledere og maler

Grunndatadagen

Kontakt oss

Generell henvendelser
Kontaktinformasjon til Norsk Helsenett 

Prosjektspesifikke henvendelser
Prosjektleder – Nina Stenberg
Tlf: 97 54 19 90
E-post: nina.stenberg@nhn.no

Innføringsansvarlig – Wenche Aarland 
Tlf: 91 73 12 42
E-post: wenche.aarland@nhn.no