Gå til hovedinnhold

Helsepersonellregisteret (HPR)

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes nasjonale register over autorisert helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer og fiskehelsebiologer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven.

HPR-nummer

Finn HPR-nummer (helsedirektoratet.no)

Tjenester fra HPR

Helsepersonellregisteret brukes blant annet til:

  • Kontroll av godkjenningsstatus ved tilsettinger.
  • Kontroll av elektroniske sykemeldinger, e-resepter og tilgang til kjernejournal.
  • Registrering av grunnutdanning, spesialistgodkjenning, allmennleger, fullført turnustjeneste og rekvisisjonsrett.

Oppdatering

Data registreres og vedlikeholdes av

Databasen og de web-baserte brukergrensesnittene driftes av Norsk Helsenett, som distribuerer HPR-data i Helsenettet.

Om HPR

HPR eies av Helsedirektoratet.

Registeret er en grunnstein for andre administrative registre innen helsesektoren. Den nye versjonen av HPR, som ble tatt i bruk fra oktober 2013, vil gi bedre funksjonalitet for brukerne og tilfredsstille et økende behov og krav til digitaliserte løsninger og brukergrensesnitt. 

Brukere av Helsenettet kan abonnere på HPR-data.

Helsepersonellregisteret (helsedirektoratet.no)

Nye abonnenter må godkjennes av Helsedirektoratet. Henvendelse kan rettes til kundesenter@nhn.no som innhenter godkjenning før opprettelse av tilgang. 

Kontakt

Feil og endringsønsker: kundesenter@nhn.no

Andre henvendelser: Helsedirektoratet ved Cathrine Lien Jensen