Gå til hovedinnhold

Fastlegeregisteret

Fastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.

Vil du bytte fastlege, eller se hvem som er fastlegen din? På helsenorge.no finner du selvbetjeningsløsninger for deg som innbygger.

Finn pasientens fastlege

Som helsepersonell på sykehus kan du logge inn og se hvem som er pasientens fastlege.

Helsepersonell på sykehus: Logg inn for å se pasientens fastlege (register.helsedirektoratet.no).

Er du helsepersonell og mangler brukernavn og passord? Ta kontakt med HELFO på telefon: 815 70 070.

Last ned fastlegelister

Som fastlege kan du laste ned fastlegelister via Helsenettet.

Ansvar og oppdatering

  • Kommunene har ansvaret for fastlegeordningen. 
  • Helsedirektoratets ytre etat HELFO administrerer deler av fastlegeordningen på vegne av kommunene. 
  • HELFO er ansvarlig for å holde fastlegeregisteret oppdatert

Les mer om kommunene sitt ansvar på HELFO sine nettsider.

Statistikk og forskning

Helsedirektoratet publiserer statistikk og analyser som beskriver utviklingstrekk og endringer i fastlegeordningen. Denne statistikken er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.