Gå til hovedinnhold

Grunndata

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren.

Grunndata - utfasing av gamle grensesnitt
Grunndatas tjenester er blitt utviklet og publisert over tid. For enkelte grensesnitt er det innført nye versjoner som erstatter tidligere versjoner. Les mer om utfasingen av gamle grensesnitt.