Gå til hovedinnhold

Grunndata Leveranse 2 - L21-Q1 14.03.2021

Saksnummer: 617170
Start: 
Slutt: 

Grunndata Leveranse 2 - L21-Q1 14.03.2021

Change: #617170
Start: 14. mars 2021 kl 18:00
Stopp: 14. mars 2021 kl 22:00

Vedlikeholdsarbeid og deploy på Grunndata(AR, RESH, BR, HPR, HTK, FLR, LSR,…..)
Det forventes periodevis ustabilitet og inntil 20 minutters brudd på tjenestene (ws.nhn.no og register.nhn.no) i perioden.
Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sine API-er

Informasjon om innholdet i leveranse L21-Q1 er publisert på https://nhn.no/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata/

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS