Gå til hovedinnhold

Godkjenningsprosess for oppkobling mot nasjonale e-helseløsninger

Norsk Helsenett (NHN) har ansvaret for utvikling og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene kjernejournal, e-resept, helsenorge og grunndata. Godkjenningsprosessen bistår aktører som ønsker integrasjon med e-helseløsningene og sørger for kvalitetssikring av selve integrasjonen.

Prosessen skal sikre effektiv godkjenning gjennom etablerte rutiner, tilstrekkelig informasjon, teknisk bistand og helsefaglig bistand. Godkjenningsprosessen er forutsigbar og tydelig, med fokus på aktørens ansvar for plan og gjennomføring. Norsk Helsenett informerer, bistår, kvalitetssikrer og godkjenner. Prosessen har definerte faser som leder aktøren gjennom Henvendelse, Planlegging og gjennomføring, Akseptansetest, Utprøving og Innføring - med tilhørende krav, aktiviteter, leveranser og beslutning