Gå til hovedinnhold

Generering av ny testdata

Saksnummer: 573856
Start: 
Slutt: 

Grunndata skal gjennomføre en testdatagenerering for å generere ny testdata, hvor aktiviteter vil begynne 26. oktober 2020.

Generelt

 • Datagrunnlaget i testmiljøet på registerplattformen (https://register-web.test.nhn.no/) blir fjernet og erstattet av nye testdata
 • Innholdet i personregisteret blir syntetisk, mens (virksomhets)data som er helt åpent tilgjengelig i produksjon, beholdes i størst mulig grad produksjonslikt
 • Dersom du/din virksomhet i dag har data i testmiljøet som du mener bevares, må disse settes statiske i http://ehelsetestdata.azurewebsites.net/ innen søndag 25. oktober 2020.

Aktiviteter

Planlagt utrulling av ny testdata i Grunndatas testmiljø er torsdag 29. oktober 2020 kl. 17.00. Det er forventet noe nedetid ved utrullingen, mens testmiljøet er forventet å være tilgjengelig til og med 29. oktober 2020 kl. 16.59, og igjen fra 30. oktober 2020.

All testdata som er meldt inn som statiske vil bli bevart og skal være tilgjengelig både før og etter utrulling av ny testdata.

OBS! Alle Endringer og opprettelser som blir utført fra og med mandag 26. oktober til fullført utrulling vil ikke bli bevart, selv om disse testdataene settes som statisk.

 

Hvordan vil dette bli gjort?

Oppbygningen av testdataene i testmiljøet blir slik:

 • Syntetiske PREG-data:
  • PREG skal bygges opp syntetisk. De syntetiske testdataeene bygges opp basert på statistikk fra produksjon. Det er forventet et fullskala PREG med produksjonskvalitet, som ikke har noen som helst link opp mot produksjonsdata.
  • Alle øvrige registre med persondata (HPR, FLR, OFR, LSR og AR) henter nødvendig informasjon fra de syntetiske PREG-dataene.
 • Produksjonslike virksomhetsdata:
  • Virksomhetsdata som er helt åpent tilgjengelig i produksjon, beholdes i størst mulig grad produksjonslik også i test

Endringer som kan bli gjort

 1. Testpersoner som ikke er meldt statisk har blitt erstattet av nye testpersoner.
 2. Enkelte administrative underenheter og behandlingssteder i RESH, Adresseregisteret (AR) og Bedriftsregisteret (BedReg) kan ha arvet nytt navn fra Produksjon.
 3. Testhelsepersonell som ikke er meldt statisk kan ha byttet navn og fødselsnummer i Helsepersonellregisteret (HPR) og i Fastlegeregisteret (FLR).

Behov for statiske data i testmiljøet?

Dersom du mener du har behov for å ha statiske data i testmiljøet, ber vi deg om og selv søke opp testdataene via http://ehelsetestdata.azurewebsites.net/ og sette de til statiske via dette verktøyet. Gå inn på https://nhn.no/grunndata/veileder-hvordan-sette-testpersoner-som-statiske/ for veiledning for hvordan sette testdata som statiske.

Enkelte har allerede satt testdata som statiske, og det er ingen grunn til å gjøre dette på nytt.

Frist for å sende inn forespørsler om bevaring av testdata er søndag 25. oktober 2020.

 

 

 

Ny påminnelse vil bli sendt i forkant av aktivitetsstart og dagen før utrulling.

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS