Hopp til hovedinnhold
Meny
Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Gå til alle driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Fysioterapeutene inn i Helsenettet

Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

Merk: Vi indeksregulerte medlemsavgiften med 3,7 prosent fra 1. januar 2017. Ny medlemsavgift for fysioterapeuter er 665,– per måned.

Hva kan du som fysioterapeut bruke Helsenettet til?

Se vår spørsmål og svar-side om det er mer du lurer på.

Refusjonskrav til Helfo

Å levere refusjonskrav via Helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert. Når du leverer dine refusjonskrav elektronisk via Helsenettet, gjør du det i løpet av noen få minutter.

Bestilling av pasientreiser

Pasientreiser kan lett rekvireres gjennom Helsenettet.

Henvisninger og epikriser

Kommunikasjon over Helsenettet er sikkert og kryptert. Henvisninger og epikriser kan sendes og mottas der det er tilrettelagt for meldingsutveksling og kommunikasjon med andre.

I Helsenettet kan du i tillegg, uten ekstra kostnad, benytte tjenester som hjemmekontor, fjernhjelp, e-post og bankterminal.

I noen tilfeller trenger vi litt mer informasjon om dine behov. Eksempler på slike behov kan være bruk av IP-telefoni, Spotify, nettradio, trådløse gjestenett osv.

Du kan lese mer om Helsenettet og mulighetene som ligger i medlemskapet på nhn.no/helsenettet.

Tre valgmuligheter for tilknytning

1. Helsenettilknytning hvor Norsk Helsenett leverer helsenettlinje

Helsenettilknytning er en tjeneste som gir fysisk og logisk kobling mellom kommunikasjonspartnere i Helsenettet. Tjenesten leveres med båndbredder i området 2 Mbps–100 Mb.

Helsenettilknytning leveres til virksomheten med en egen tilpasset Helsenett-ruter, i tillegg til sambands- og linje utstyr. Denne ruteren driftes av Norsk Helsenett. Dersom utstyret feiler, vil Norsk Helsenett bytte dette innenfor gjeldene avtale med kunden. NHN har 24/7 kundesupport, monitorerer trafikken i Helsenettet, gjør feilsøking og bistår ved feil.

Leveringstid 6-8 uker.

Du betaler til Norsk Helsenett (ekskl. mva):

Etablering: 15.000,– (engangskostnad, inkluderer kartlegging, utstyr og installering)
Medlemsavgift: 665,– pr. md.
Samband/linje: fra 600,– Avhenger av valgt båndbredde. For eksempel kan vi gi deg 50 Mb fiber til 1300,– pr. md, der det er dekning på adressen.

2. Helsenettilknytning når du allerede har internettlinje på kontoret.

Vi tilrettelegger for er en løsning der fysioterapeuter og øvrige helseaktører selv kan velge egen sambandsleverandør (for eksempel den løsningen mange har gjennom husleien). Man overtar samtidig ansvaret for forbindelsen mellom NHN-ruter og Helsenettet. I praksis betyr dette at dersom helsenettforbindelsen går ned og du må ha hjelp til å få løst problemet med sambandet, ringer du internett-leverandøren din før du kontakter NHN.

Sikkerhets- og risikonivået ved tilgang til Helsenettet (og videre ut på internett) vil være det samme, uavhengig om du velger selvvalgt samband eller linje levert av Norsk Helsenett.

Leveringstid 4-5 uker.

Du betaler til Norsk Helsenett (ekskl. mva):

Etablering: 15.000,– (engangskostnad, inkluderer kartlegging, utstyr og installering)
Medlemsavgift: 665,– pr. md.

3. Helsenettilknytning hvor du får tilknytningen levert fra en ASP/online-leverandør*.

* ASP (Application Service Provider), er enkelt sagt hele kontoret gjennom en plugg i veggen.

Tilknytningen til Helsenettet skjer fra en tredjepartsleverandør. I denne løsningen er det tredjepartsleverandøren som leverer sambandet, linjen, til deg. Av Norsk Helsenett får du oppføring i adresseregisteret og en edi-adresse for sending og mottak av elektroniske meldinger.

  • Leverandører av helsenettlinjen skal være godkjent som leverandør av NHN. Sambandet blir fysisk levert til ASP-leverandører, som igjen lar kunder benytte det.
  • Leverandøren har ansvar for helsenettlinjen og at det til enhver tid er nok kapasitet for trafikken som skal gå der.
  • Andre tjenester som Norsk Helsenett har inkludert i sin standard helsenettilknytning, besørges av leverandørene.

Leveringstid avtales med leverandør.

Du betaler til Norsk Helsenett (ekskl. mva):

Medlemsavgift: 665,– pr. md.

Vi legger til rette for valg av tilkoblinger. Hvilken løsning som er best avhenger av dine behov. Om du har spørsmål eller trenger råd, kan det være lurt å ta en telefon til oss før du bestemmer deg.

Hvordan knytter jeg meg til Helsenettet?

Tilknytning på 1-2-3

  1. Les gjennom kundeavtalen. Det er viktig at du leser grundig gjennom kundeavtalen. Denne omfatter blant annet informasjon om plikter, faktureringsbetingelser, erstatningskrav m.m.
  2. Logg inn med ID-porten. Vi benytter ID-porten – en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester. Du blir videresendt til ID-porten når du starter bestillingen.
  3. Fyll ut elektronisk skjema. Skjemaet må signeres av en i virksomheten som har myndighet til det. Skjemaet signeres elektronisk ved hjelp av ID-porten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller trenger å snakke med noen hos Norsk Helsenett, kan du ta kontakt med vårt kunde- og driftssenter på kundesenter@nhn.no eller 02017.

Mer om støtteordning og takster

Hvis du har spørsmål om takster eller om elektronisk innsending av refusjonskrav, kontakt Helfo for veiledning for helseaktører på 815 70 070.

For å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet, er det laget en egen veileder for å forenkle arbeidet til næringsdrivende psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Norm for informasjonssikkerhet helse og omsorgstjenesten (Normen) er et omforent sett av krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket.