Gå til hovedinnhold

Flere bruker helsenorge.no

I sommer har det vært en kraftig økning i antall besøkende på helsenorge.no.

Stadig flere har logget seg inn på helsenorge.no for å sjekke resepter, bytte fastlege, oppdatere kjernejournalen sin eller andre ting. I løpet av denne sommeren ble helseportalen besøkt av 30 prosent flere enn sommeren i fjor.

Norsk Helsenett drifter helsenorge.no på vegne av Direktoratet for e-helse.