Gå til hovedinnhold
Filoverføringstjenesten

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon knyttet til filoverføringstjenesten – en sikker tjeneste for tidsbegrenset deling av sensitive data mellom ulike aktører i og utenfor helsesektoren.

Grensesnitt

Sluttbrukerne vil benytte løsningen via et webgrensesnitt. Fra en klient lastes filen opp til filoverføringstjenesten hos NHN, hvorfra den lastes ned hos mottaker. Løsningen kan settes opp med ytterligere sikkerhet i form av IP-filtrering mm. I begrenset utprøving kan web-klienten kun nåes fra helsenett.

Nettlesere som støttes

Nextcloud har bred støtte for nyere nettlesere https://docs.nextcloud.com/server/14/admin_manual/installation/system_requirements.html

Tilgjengelighet

Filoverføringstjenesten er ikke tidskritisk. Dersom tjenesten får driftsavbrudd og filer går tapt, må disse overføres påny. Tjenesten tar ikke backup av filområdet. Det tas backup av systemet, en backup som blir lagret i 10 dager.

Protokoller

All trafikk benytter seg av TLS for transportkryptering. Sluttbrukerne vil benytte løsningen via et webgrensesnitt og all trafikk vil gå over HTTPS. For ytterligere informasjon ta kontakt med Norsk Helsenett for å få tilgang til risiko og sårbarhetsanalysen (RoS).

Autentisering

Pålogging av tjenesten vil skje via HelseID og ID-porten, på sikkerhetsnivå 4.

Ta kontakt med NHNs kundesenter på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00 hvis det er noe du lurer på.