Gå til hovedinnhold
Filoverføringstjenesten

Organisering av tjenesten

Informasjon om organiseringen av filoverføringstjenesten – en sikker tjeneste for tidsbegrenset deling av sensitive data mellom ulike aktører i og utenfor helsesektoren.

Tjenesten er anskaffet av Direktoratet for e-hele i regi av Helsedataprogrammet. Løsningen eies og driftes av Norsk Helsenett SF.

Tjenestens brukergruppe, som har vært med på å utforme krav til løsningen, består av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret og SKDE/St.Olav.

Ta kontakt med NHNs kundesenter på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00 hvis det er noe du lurer på.