Gå til hovedinnhold
Filoverføringstjenesten

Ny løsning prøves ut

Filoverføringstjenesten utvikles og innføres stegvis. Løsningen vil bli prøvd ut i en begrenset og utvidet fase.

Formålet med utprøvingen er å bygge erfaring med tjenesten i trygge og begrensede rammer. Utprøvingen gir virksomheter mulighet til å stille og få besvart spørsmål om løsningen samt komme med innspill til forbedringer.

I begrenset utprøving vil løsningen kun være tilgjengelig fra helsenett og er planlagt frem til og med høsten 2019. Brukere av løsningen vil primært være sentrale helseregistre og nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

I den utvidete utprøvingen vil løsningen bli gjort tilgjengelig fra internett. I tillegg til eksisterende brukere vil enkelte forskere, som ikke er tilknyttet helsenettet, kunne ta i bruk tjenesten til å motta og sende registerdata.

Ta kontakt med NHNs kundesenter på e-post kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00 hvis det er noe du lurer på.