Gå til hovedinnhold

FAQ

Følg med på driftsmeldinger, ta kontakt med oss eller se spørsmål og svar under om du trenger hjelp. Vi er på vakt døgnet rundt, og svarer deg så raskt vi kan.

Domene

Det er anbefalt at du tar backup av e-posten din før Norsk Helsenett tar over som registrar, for å unngå at du mister den gamle e-posten.

​​​​Alle våre kunder i alle segmenter, som sykehus, kommuner, fastleger, tannleger og øvrige helseaktører.​​

Bedrifter og organisasjoner kan registrere norske domenenavn. Alle abonnenter må ha norsk postadresse.

Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med en av disse organisasjonsformene.

​For virksomheter som ønsker å avslutte abonnementet på sin bruksrett til et .no internettdomene kan Norsk Helsenett bistå med utfylling av et sletteskjema. Juridisk kontaktperson for domenet må signere dette sletteskjemaet, før Norsk Helsenett sender det til NOR​ID – som sørger for at abonnementet blir slettet.

Domenet skal overføres fra en virksomhet

 • Hvis nåværende abonnent ønsker å overføre til en virksomhet med et annet organisasjonsnummer eller
 • Hvis organisasjonsnummeret slettes fra Enhetsregisteret for eksempel ved nedleggelse, oppkjøp, endring av eier eller selskapsform.

Slik gjør du det:

 1. Norsk Helsenett må være domeneforhandler (registrar) for domenet som det skal byttes abonnement på. Den nye abonnenten må innhente en egenerklæring. Egenerklæring og det nye organisasjonsnummeret sendes til kundesenter@nhn.no.
 2. Norsk Helsenett sjekker at du representerer nåværende abonnent.
 3. Norsk Helsenett sørger for overføring i systemet til Norid.
 4. Du får en e-post fra Norid med beskjed om resultatet. Den nye abonnenten får beskjed fra Norsk Helsenett.

​Virksomheten som har bruksrett til et .no internettdomene er selv ansvarlig for at endringer i den informasjonen som er knyttet til domenet, når det gjelder:

 • Virksomhetens foretaksnavn i Brønnøysundregistrene
 • virksomhetens adresse, e-postadresse, telefonnummer eller faksnummer
 • kontaktpersoners navn
 • kontaktpersonenes adresse, e-postadresse,telefonummer og faksnummer​
 • navnetjenere (servere) for domenet meldes til domenets registrar (Norsk HelseNett). Norsk Helsenett vil fylle ut et endringsskjema som sendes til NORID og følger opp at registreringene blir oppdatert hos NORID.

​​For virksomheter som ønsker å registrere sin bruksrett til et nytt domene med Norsk Helsenett som registrar, vil Norsk Helsenett kunne bistå med utfylling og innsending av nødvendig dokumentasjon til registrering av et nytt no-domene.

Virksomhetens juridiske kontakt må gå inn på norid.no og lese det som står under registrering av domene, og fylle ut et egenerklæringsskjema som finnes på nettsidne til NORID. Deretter kan de be Norsk Helsenett fylle ut og sende en søknad på vegne av virksomheten.

Svar kommer fra NORID via registraren (Norsk Helsenett) noen dager etter mottatt søknad. Etter et positivt svar bør virksomhetens kontaktperson gå inn på whois-databasen for .no og sjekke at virksomhetsopplysningene registrert i tilknytning til domenet stemmer. Feil i disse opplysningene kan i verets fall føre til at NORID starter sletting av domenet.

Om ønskelig, kan autentiseringskode settes på domenet. Dette er et passord som beskytter domenet mot vilkårlig flytting av domenet mellom registrarer. Dette passordet må du som eier av domenet ta vare på. I tillegg må du være pinlig nøye med å oppdater egen kontaktinformasjon. Dette fordi kontaktinformasjonen blir brukt av NORID til å sende ut engangspassord dersom du mister autentiseringskoden.

Kunder som ønsker bruksrett til et nytt .no-domene, må fylle ut og sende oss skjemaet: Registrere bruksrett nytt domene.

​​For virksomheter som allerede har bruksrett til et .no internettdomene, kan Norsk Helsenett, etter fullmakt fra virksomheten, sørge for at Norsk Helsenett overtar som registrar for dette domenet, slik at Norsk Helsenett kommer i posisjon til å levere tjenesten Domene til virksomheten.

For at Norsk Helsenett skal komme i denne posisjonen må du fylle ut og sende oss d​ette skjemaet: Bytte til Norsk Helsenett som registrar.

E-post

​​​​For å få til dette, bestiller du en helt vanlig e-postadresse fra oss. For å kunne dele en e-postadresse mellom to maskiner, må du stille inn begge maskinene til å benytte samme konto. Tjenesten for nedlasting av e-post må være IMAP.​

Feilmelding "Tidsavbrudd" kommer av at Thunderbird prøver å gå direkte mot en startside som ligger ute på Internett. Dette vil ikke fungere i Helsenettet siden kommunikasjon mot Internett må gå igjennom en proxy-server. 

Pr. dags dato er det kun mulig å benytte Microsoft Office Outlook og Mozilla Thunderbird som e-postprogram.

Nye kontoer kan bestilles ved å sende en e-post til ​kundesenter@nhn.no.

Bestillingen må gjøres av en registrert kontaktperson. Hvis du ikke vet hvem som er kontaktperson på ditt kontor, kan du få dette opplyst ved å rin​ge kundesenteret på telefon 24 20 00 00.

​Vi trenger å vite navnet på brukeren og ønsket e-postadresse.

​​​For å aktivere automatisk svar på e-post kan du logge inn på minside.nhn.no​​ - her kan du definere hva som skal stå i det automatiske svaret.

​Merk at Minside kun er tilgjengelig i helsenettet.​

Bedre brukeropplevelse

Du slipper nå sikkerhetspåminnelsen hver gang du skal sende en e-post. Mange av dere har påpekt at dagens løsningen (Flex-plugin) oppleves som forstyrrende, og ikke medfører økt sikkerhet i praksis. I tillegg vil du nå kunne benytte annen innebygget funksjonalitet i e-postprogrammet, som for eksempel kalender.

Forbedret sikkerhet

For å ivareta sikkerheten har vi etablert flere aktive og passive sikkerhetsmekanismer i helsenettet som sammen utgjør en bedre sikret tjeneste enn i dag. I tillegg er det viktig at du hele tiden oppdaterer e-postprogrammet til siste versjon.

Gjennom helsenettet kan du trygt kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon i tråd med gjeldende lover og retningslinjer. Disse er oppsummert i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (www.normen.no), som alle med tilknytningsavtale med Norsk Helsenett har forpliktet seg til å følge.

Slik gjør du det

Følgende veiledninger viser deg hvordan du går frem for å fjerne sikkerhetspåminnelsen ved sending av e-post. Se på de forskjellige veiledninger som heter "Avinstallere Flex-plugin..." 

Fjernhjelp

Vår nye fjernhjelp 2.0-tjeneste er en medlemstjeneste som betyr at den er gratis å benytte både for våre kunder og partnere. Dette gjelder uavhengig av hvor mange brukere som skal gi fjernhjelp 2.0 og hvor mange maskiner som skal fjernstyres.

NetOp ble avviklet 26. mars 2018.

I de fleste tilfeller vil det ikke være nødvendig med noen åpninger i brannmuren. Unntaket er hvis dere har blokkert for utgående trafikk i brannmuren (rutere som er levert av Norsk Helsenett blokkerer ikke utgående trafikk). Da er man nødt til å utføre følgende åpninger:

Helsenett
IP: 91.186.92.90, port 443 og 8041

Internett:
IP: 91.186.66.22, port 443 og 8041

Når du bytter passord, må du huske å gjennomføre samme passordbytte-prosedyre som når du opprettet bruker første gang. Bytte av passord utføres i passordbytteportalen. Se detaljert veiledning om passordkrav o.l. i: Veileder – gi fjernhjelp.

Hvis du ikke har tilgang til kundeportalen, må daglig leder i din virksomhet ta kontakt med Norsk Helsenett sitt kundesenter for å få opprettet dette. Dette gjelder både den som skal gi og motta fjernhjelp 2.0. Det er mulig å delegere administratorrettighetene for kundeportalen til andre i virksomheten.

Du gir en leverandør tilgang til maskingruppen din i kundeportalen. Se Veileder - Kundeportalen for en beskrivelse på hvordan dette utføres.

For øyeblikket er ikonet for skjermbildet ScreenConnect bare synlig når du er koblet til konsoll på en maskin. Dette betyr at hvis du kobler deg til en maskin gjennom Remote Desktop (RDP), er ikonet ikke lenger synlig, da RDP oppretter en egen terminal-sesjon på maskinen.

Det er mulig for deg å forhåndsgodkjenne tilgang for dine leverandører. Se Veileder - Kundeportalen for en beskrivelse på hvordan dette utføres.

Du trenger ikke et Buypass-kort for å bruke den nye fjernhjelp 2.0-tjenesten. Tjenesten benytter Google Authenticator eller Yubikey som to-faktorautentisering.

Ja, alle som enten skal yte eller motta fjernhjelp 2.0 må enten ha signert en kunde- eller partneravtale med Norsk Helsenett.

Fødselsmelding

Når det mangler fødselsnummer på en enkeltmelding er det naturlig å anta at den har gått til manuell behandling hos Skatt.

Hvis det går mer enn 72 timer uten at fødselsnummer er returnert kan jordmor ta direkte kontakt med Skatteetaten på personregisteret@skatteetaten.no. Oppfølging skjer i arbeidstiden 08-15.

I noen tilfeller når Skatt tar ut melding til manuell behandling, vil den aldri returneres i løsningen, verken i web-oversikt eller servicebus/topic.

Ja, det går fint an å gjøre. Det kan også gjøres selv om barnet allerede har blitt tildelt fødselsnummer (feil sådan) fra Skatt.

Tilgang til web-versjonen av Fødselsmeldingssystemet administreres i regionen. Nødvendig informasjon må være registret på brukeren i lokal brukerkatalog. Personer som trenger tilgang må bestille dette hos regional brukerstøtte.

Fødselsmeldingsløsningen har ikke noe eksplisitt felt for å fylle inn Erkjennelse farskap. Løsningen har kun en maskinell behandling av dette på grunnlag av mors status i Personregisteret. Hvis mor er registrert gift, blir automatisk den mannen mor er gift med ved fødselen registrert som barnets far. I alle andre tilfeller må far erklære farskap. Les mer hos Skatteetaten om Farskap og foreldreansvar.

Skatt godtar kun registrerte personer med godkjent HPR-nummer ( jordmor eller lege) som innsender av «melding om fødsel». Av den grunn kan ikke forløsende far eller ambulanse personell stå ansvarlig for elektronisk innsending av meldingen.

I følgende tilfeller er det jordmor ved fødeavdelingen/fødestue som skal sende melding om fødsel fra sykehuset: (Jordmoren som dokumenterer fødselen i fødejournal, står også ansvarlig for å sende melding om fødsel.)

 • Pasient (mor) har vært ved sykehuset på ultralyd (registrert i fagsystemet)
 • Ambulansepersonell var tilstede ved fødsel
 • Pasienten og nyfødt kommer inn til fødeavdeling etter fødsel, til sutur, ammehjelp osv.

Hvis det er tvilstilfeller så sender foreldrene fødselsmelding selv på papir.

For å kunne registrere fødselsmeldinger i webløsningen må man ha en gyldig oppføring som jordmor eller lege i Helsepersonellregisteret (HPR). Oppføringer i Helsepersonellregisteret kan sjekkes av autorisert personell. HPR-nummeret må være oppført på brukeren i lokal brukerkatalog.

Selv om mor (og/eller far) har sperret/hemmelig adresse kan fødselen registreres digitalt som vanlig. Adresseopplysningen kommer fra Personregisteret (kopi av Folkeregisteret), og i tilfeller med sperret adresse er det ikke lagret noen faktiske adresseopplysninger som Fødselsmeldingssystemet har tilgang til. Det betyr at ved et tilfelle med sperret adresse, så vil konfidensialiteten bli ivaretatt gjennom hele meldingskjeden. Ved mottak hos Skatt har de egne rutiner for håndtering av slike meldinger.

Grunndata

Feltet «Sted/funksjon» skal kun benyttes til å spesifisere lokalisering, tjenesteområde eller betegnelsen på regional/nasjonal tjeneste.

Gå inn på tjenesten (en av de) og velg 'rediger'. Gå deretter ned til 'dekningsområde' og fjern kommunen som ligger der ved å klikke på krysset. Dekningsområde er ment for bruk ved interkommunalt samarbeid hvor flere kommuner samarbeider om en tjeneste og kommunens som er såkalt vertskommune (der tjenesten er registrert) skal aldri være oppført der, kun de øvrige kommunene i samarbeidet.

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.

Ta kontakt med kundesenteret om du mangler brukerkonto, passord eller ønsker hjelp med å registrere eller oppdatere informasjon.

Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

 • Vi oppretter virksomheten i Adresseregisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).
 • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).
 • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon,...).
 • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson, merk at passord sendes på sms.

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Adresseregisteret inneholder informasjon som er egnet til å identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder både ved utveksling av elektroniske meldinger og postforsendelser. Behovet for lokal forvaltning og lokale kopier med individuelle ulikheter forsvinner.

Send en e-post til kundesenter@nhn.no og informer hvilken tjeneste type som ønskes endret og hva den skal endres til.

Dersom en virksomhet har et ønske om en ny kode, kan de henvendelse sendes til meldingshjelp@ehelse.no med beskrivelse av behovet. Utvalg fortjenestetyper (hvor NHN er representert) har månedlige møter og vil der drøfte evt nye tjenestetyper.

Ta kontakt med kundesenter@nhn.no slik at de kan få lagt til riktig tilgang på brukerkontoen.

Fra en PC som er koblet til Helsenettet gå til https://register.nhn.no/Fastlegelister/ og logg inn med egen brukerkonto.

Slik laster du ned filene du vil ha:

 1. Velg de filene du vil laste ned ved å trykke på ned lille boksen til venstre for fila du vil ha. Du kan laste ned flere fra samme legekontor, og du kan se innholdet ved å trykke på print.
 2. Trykk på "last ned", da vil de valgte filene blir lagret i en zip-fil. Og nedlasting vil starte.
 3. Du må velge hvor du vil at zip-filen skal lagres. Det er browseren du bruker som ber deg velge dette.
 4. Når du har lagret filen der du vil, kan du åpne den der du lagret den.

Det du får er en zip-fil som inneholder alle filene du ønsket å laste ned. Trenger du mer hjelp kan du se Microsoft sin hjelp med zip filer

Slik skriver du ut listene på skriver:

 1. Trykk print på listen du vil skrive ut. Et nytt vindu eller tab vil åpne seg med listens innhold i utskriftsvennlig format.
 2. Bruk browserens utskriftsmulighet. (Trykk Ctrl+P i IE og Chrome)
 3. Følg anvisningene for å velge printer og skriv ut.

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no

Årsaken til meldinga er at det er knyttet tjenester til enhenten, siden tjenester bare skal ligge på løvnodene gir dette feil.

Problemet løses ved å deaktivere feilregistrerte tjenester på enheter som ikke er løvnode.

HelseID

Vi jobber med å publisere eksempelkode. nhn.no/helseid er siste oppdaterte versjon for dokumentasjon av HelseID.

Det er flere fordeler ved at organisasjonen din er identitetstilbyder: 

 • Brukerne kan få single sign-on i en applikasjon som benytter HelseID som autentisering, når brukeren er logget på PC-en med en identitet som har tilgang til applikasjonen. 
 • Organisasjonen har selv full kontroll på identitetene. 
 • Det kan være billigere å bruke egen organisasjon som identitetstilbyder.

Det er verdt å vite at de fleste nye e-helsetjenester krever innlogging med autentiseringsstyrke på nivå 4 for tilgang til sine tjenester. De fleste organisasjoner leverer ikke egne identiteter med autentiseringsstyrke på nivå 4. Det vil si at brukeren må foreta en såkalt step-up til nivå 4 for å få tilgang til tjenester som krever det.

BankID er en identitetstilbyder som tilbyr én måte å autentisere en bruker på. HelseID tilbyr autentisering av brukere via flere ulike identitetstilbydere, slik at sluttbrukeren selv kan velge om de vil benytte CommfidesBuypassBankID, eller en annen identitetstilbyder. Dette er essensielt for mange av tjenestene som går på tvers av helsesektoren, hvor helsesektoren bruker ulike identitetstilbydere. 

HelseID legger også til rette for å autentisere fagsystemer/tjenester (maskin til maskin) og virksomheter. Per i dag så har man virksomhetssertifikater. Dette er ikke godt nok for å føre logger om hvem som har hatt tilgang til ulike tjenester, da virksomhetssertifikater ikke spesifiserer godt nok hvilken virksomhet som har benyttet seg av tjenesten.

ID-porten er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester, for bruk av alle innbyggere i Norge. HelseID er en felles innloggingsløsning for helsesektoren, for bruk av all helsepersonell i Norge. Teknologien i HelseID er egentlig ikke så forskjellig fra ID-porten. Men det er noen viktige tilleggsmekanismer som gjør at vi ønsker å bruke HelseID i helsesektoren: 

 • HelseID etablerer single sign-on på tvers av e-helseløsninger og bidrar dermed til vesentlig effektivisering av helsepersonellets arbeidshverdag. Dette vil også gjøre det enklere for helsepersonell å arbeide på tvers av helsevirksomheter og ved bytte av arbeidsgiver, og understøtter dermed en effektiv utnyttelse av arbeidskraft i den offentlige helsesektoren. 
 • Med HelseID så vil helsepersonell få tilgang til e-helsetjenester på tvers av sektoren uavhengig av hvilken identitetstilbyder (innloggingsmetoder) de benytter. HelseID tilbyr bruk av flere innloggingsmetoder enn det ID-porten gjør, og tilbyr innloggingsmetoder som er spesifikke for Helsesektoren. 
 • HelseID vil kunne ta imot informasjon fra fagsystemene om brukerens arbeidssted og rolle og denne informasjonen vil kunne brukes som en faktor i autentisering og i forbindelse med deling av data. Dette vil også sikre bedre logging.  
 • HelseID gir også eierne av e-helseløsningene mulighet til å etablere individuelle begrensninger på hvem som kan få tilgang til løsningen. Dette er vesentlig når et stort antall helsevirksomheter i utgangspunktet vil ha tilgang til e-helseløsningene i sektoren.

HelseID tilbyr autentisering av helsepersonell i Norge og skal sørge for at helsepersonell får en enklere hverdag gjennom enklere pålogging, større grad av single sign-on og færre påloggingsløsningerVi tilbyr også eID-leverandører en plattform for identiteter som kan brukes i helsesektoren i Norge, og tilbyr funksjonalitet som bidrar til at alle aktører i sektoren har tilgang til nasjonale tjenester.

HelseID bidrar også til at data- og dokumentdeling i helsesektoren kan etableres på juridisk og teknisk forsvarlig vis, og ivaretar de sikkerhetsmessige aspektene ved data- og dokumentdeling slik at det blir mulig å dele helseinformasjon. HelseID skal understøtte «Anbefaling av tillitsmodell for data- og dokumentdeling» og «Nasjonal målarkitektur for data- og dokumentdeling», i tillegg til å implementere og håndheve «Krav til sikkerhetsbillett ved deling av helseopplysninger».

Det er flott om dere har kunnskap om følgende protokoller:

 • OpenID Connect 
 • OAuth 2

Vi bruker et rammeverk med åpen kildekode, IdentityServer4, som det også er fint om dere har kjennskap til.

Ta kontakt med oss på kundesenter@nhn.no dersom du har noen spørsmål knyttet til HelseID.

Start med å lese det som finnes av informasjon under nhn.no/helseid/veiledning

Ta gjerne kontakt med oss på kundesenter@nhn.no hvis du har spørsmål.

Målet er at HelseID skal benyttes i alle nasjonale e-helseløsninger og at sektoren gradvis skal ta løsningen i bruk. Helsesektoren må sikre at egne ansatte har en elektronisk ID som kan fungere både med lokale og nasjonale e-helseløsninger for å utnytte muligheten med HelseID. HelseID må støttes av din leverandør av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) dersom du ønsker engangspålogging ("single sign-on")

HelseID legger til rette for god brukervennlighet og skjuler kompleksitet for pålogging på dine IT-systemerHelseID muliggjør engangspålogging ("single sign-on") til e-helseløsninger, og legger til rette for deling av data- og dokumenter. 

HelseID gjør det mulig å få en sikker pålogging til blant annet Kjernejournal, EPJ, og lokalt på din PC. Dersom du har HelseID som påloggingsmetode lokalt på din PC kan du få tilgang til både EPJ og Kjernejournal uten ny pålogging.

Nei, men på sikt ønsker vi at oppslag mot KJ fra FM benytter HelseID.  Ta kontakt med ervin.ricardo.reyes@ehelse.no dersom du har spørsmål knyttet til integrasjon med FM.

Ja. Ta kontakt med aina.blix.bjelde@ehelse.no dersom du har spørsmål knyttet til integrasjon med Kjernejournal.

Ja. Ta kontakt med ervin.ricardo.reyes@ehelse.no dersom du har spørsmål knyttet til integrasjon med SFM.

En person kan ha mange digitale identiteter, og disse identitetene kan finnes hos forskjellige identitetstilbydere. Helsepersonell kan ha en identitet hos én eller flere arbeidsgivere, hos CommfidesBankIDBuypass, Facebook, Google og mange andre.  

Alle disse identitetene representerer én og samme person, men identitetstilbyderne gir ulik grad av autentiseringsstyrke - det vil si at det vil være forskjell på i hvilken grad vi kan være sikre på at brukeren er den han sier han er. 

Noen organisasjoner er selv en identitetstilbyder, og har identiteter knyttet til sine brukere.

Les mer om identitetstilbydere under nhn.no/helseid/grunnleggende-kunnskap. Dersom du lurer på om din organisasjon kan være en identitetstilbyder i HelseID, ta kontakt med oss på kundesenter@nhn.no.

Dersom du er medlem av Norsk Helsenett 

Det kommer an på. Når en bruker logger inn med HelseID vil brukeren bli autentisert av en identitetstilbyder. Eksempler på dette kan være ID-porten, Commfides og BankID, med flere.  

Dersom den identitetstilbyderen du benytter deg av tar betalt per innlogging, så vil dette være en kostnad som brukeren av HelseID må betale selv.

Altså, dersom du bruker en identitetstilbyder som tar betalt per innlogging, så må brukerorganisasjonen betale dette. Dersom du bruker en identetitetstilbyder som tilbyr gratis innlogging, så vil kostnaden være 0,-.

Dersom du ikke er medlem av Norsk Helsenett 

Du må være medlem av Norsk Helsenett for å bruke HelseID. Kostnaden for å være medlem av Norsk Helsenett finner du i prisoversikten. 

Nei. Når du bruker HelseID så må du også velge en identitetstilbyder som kan representere personene som skal logge seg inn i dine systemer. Les mer om identitetstilbydere under nhn.no/helseid/grunnleggende-kunnskap.

Hjemmekontor

Sammen med buypasskortet fikk du et brev med din pin-kode.

Dersom du har egenvalgt pin-kode eller dersom buypasskortet er låst, må du bruke puk-kode som står på samme brev for å låse opp kortet via buypass.no.

Har du ikke har brevet? Kontakt Buypass på telefon 22 70 13 00 eller via www.buypass.no for videre hjelp.

Bruk av hjemmekontorløsningen inngår som en del av medlemsavgiften.

Små og mellomstore organisasjoner (SMO) og kommuner. SMO-segmentet omfatter blant andre allmennleger, manuellterapeuter, tannleger, bandagister m.fl. Virksomheter tilknyttet via kommunalt nett er blant annet allmennleger m.fl.

Følgende macOS støttes:

 • Versjon 10.12 "Sierra"
 • Versjon 10.13 "High Sierra"
 • Versjon 10.14 "Mojave"
 • Versjon 10.15.3 / 10.15.4 "Catalina" (støttes kun med tilpasning beskrevet i installasjonsveileder del 2 Hjemme-Mac)

For å kunne signere fra journalsystemet ditt, må du bruke et RDP-program som har sertifikatstøtte. Microsoft Remote Desktop versjon 10 har dette, programmet kan lastes ned gratis fra App Store.

Det er også mulig å benytte hjemmekontor basert på Windows gjennom å installere dette i BootCamp eller Windows Parallels på din Mac.

Følgende versjoner av Windows fungerer med hjemmekontorløsningen:

 • Windows 10
 • Windows 8

 

For å benytte lokal utskrift, gjelder følgende kriterier: Skriveren må være tilknyttet via USB (ikke nettverksskriver). Skriverens drivere må være installert på datamaskinen på jobb.

Bestill nye kontoer via kundeportal 

Dersom dere har tjenesten fra før, kan daglig leder eller godkjent kontaktperson i virksomheten bestille nye kontoer ved å sende en e-post til kundesenter@nhn.no.

Oppgi navn, mobilnummer og gjerne privat e-post til personen som skal ha konto.

I forbindelse med innstalasjon av hjemmekontor innstaleres versjon 6.1.1.21 av Buypass sin programvare. Denne må nedgraderes til en annen versjon. Se egen veiledning.

Join

Ja, du kan bruke join til pasientkonsultasjoner. Husk dette:

 • Både du og pasienten ringer inn til det samme virtuelle møterommet. Pasienten må få nummeret fra deg.
 • Du må bruke PIN-kode når du møter pasienter i virtuelle møterom. Da er du den eneste som kan låse rommet og slippe andre inn
 • Du må låse rommet slik at andre ikke kommer inn i samtalen. Dersom en annen pasient ringer inn før tiden, avslår du anropet

Ja. Gå til join.nhn.no. Skriv inn navnet ditt. Klikk på Video og tast inn følgende testnummer: 998112. Følg instruksjonene på skjermen.

Medisinske kvalitetsregistre

Det er flere ting du kan sjekke selv:

MRS-portalen https://mrs.nhn.no er anbefalt startside. Den inneholder korrekte linker til alle MRS-registre. (Helseregister.no brukes bare for å opprette bruker, endre bruker eller passord og søke om tilgang.)

Brukere i Helse Midt og Helse Vest kan logge seg på en del register med smartkort. For de øvrige regionene vil pålogging fungere akkurat som før (med brukernavn, passord og SMS).

Dette må du gjøre på selvbetjeningsportalen helseregister.no. Der kan du opprette bruker og deretter søke om tilgang til aktuelt register.

For registre som benytter Falk for tilgangsstyring og pålogging brukes selvbetjeningsportalen falk.nhn.no

For nasjonale eReg-registre: Ta kontakt med fagansvarlig for registeret.

 • Hvilket register
 • Kort beskrivelse av hva som er feil
 • Alvorlighetsgrad (Kritisk (systemstopp, datatap), Alvorlig, Mindre alvorlig)
 • Tidspunkt feilen skjedde, dette gjør det lettere å lete i logger.
 • Rolle/bruker, hvilken rolle er i bruk, hva slags autorisasjon har den?
 • Lokasjon, på hvilket sykehus skjer feilen
 • Nettleser/system, nettleserversjon, op.sys
 • Dialog/område/skjemadel, hvilket område, skjerm, vindu
 • Forklaring av feil / faktisk resultat, hva får bruker som resultat (feilmelding, skjermbilde)
 • Hva har du gjort, steg for steg
 • Skjermbilde, alt-prntscrn (tar bare programvinduet) NB Fjern personidentifiserbar info
 • Ønsket oppførsel / forventet resultat, hva bruker normalt forventer skal skje
 • Reproduserbart? Har andre feilen, går det an å gjenskape feilen?

Bruk selvbetjeningsportalen helseregister.no, enten webskjema, epost eller telefon som er oppgitt på nettsida. Denne nettsida kan også brukes for å dobbeltsjekke om du benytter riktig brukernavn og passord ved MRS-pålogging. Det er samme pålogging til helseregister.no og til MRS-registre.

For registre som benytter Falk for tilgangsstyring og pålogging brukes selvbetjeningsportalen falk.nhn.no

Dette står i adressefeltet til nettleseren når du er inne og registrerer på et skjema, f.eks. https://mrs.nhn.no/hjertesvikt/HeartFailure/Edit/ (her står skjema-ID).

Personregisteret

​​​​For medlemmer i helsenettet er ​Personregisteret inkludert. Kostnader for integrasjon på medlemmets side må dekkes av den enkelte aktør.

​​​​​​Tjenesten gir tilgang til søk og oppslag i data fra folkeregisteret, og er tilgjengelig for alle medlemmer av helsenettet, sykehus, kommuner, fastleger, tannleger, apotek og øvrige helseaktører. Merk at EPJ-leverandøren må ha utviklet integrasjon for dette.

​​​​Når en bruker slutter ved organisasjonen, må ansvarlig bestiller ved organisasjonen si opp tilgangen. Dette gjelder også dersom hele virksomhetens sier opp tjenesten. Avbestilling sendes skriftlig til Norsk Helsenett. Skjema for avbestilling mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter​.

​​​​​Tjenesten bestilles av ansvarlig/daglig leder ved organisasjonen. ​Bestillingsskjema ligger tilgjengelig for nedlasting her eller mottas ved å ta kontakt med vårt kundesenter.

Etter at Norsk Helsenett har mottatt signert bestilling, vil det systemmessig bli åpnet for tilgang til tjenesten. Det er mulig å etterbestille tjenesten for nye brukere ved å benytte samme bestillingsskjema.

​Du må selv etablere interne løsninger for å integrere tjenesten mot dine pasientadministrative systemer.​

Før du kan bestille og ta i bruk tjenesten Personregisteret, må journal-leverandøren din lage en integrasjon. Norsk Helsenett tilbyr program til programgrensesnitt, slik at du gjør alle søk og oppslag fra ditt eget skjermbilde i journal-systemet. Ved å benytte integrasjonen kan kunden både få gjøre direkte spørringer og vaske eget register – uten ekstra kostnad.

Når Personregisteret (PREG) fases ut og erstattes av den nye Persontjenesten vil dagens PREG-tjeneste for hjelpenummer også fases ut. Ny tjeneste for Felles nasjonalt hjelpenummer må behandles videre hos NUIT (prioriteringsorgan for nasjonale IKT-tiltak i helse- og omsorgssektoren), og Helseregionene må prioritere saken inn i NUIT for å få det gjennomført.

Felles nasjonalt hjelpenummer skal gi helsesektoren en løsning for nasjonal unik personidentitet for de personene som ikke har fødselsnummer eller D-nummer eller dette ikke er kjent. Dette er nødvendig for å få til en fullstendig elektronisk kommunikasjon på tvers av virksomhetsgrensene, og er viktig for å sikre pasientsikkerheten når pasienten skal overføres mellom virksomheter.

Tilknytning til Helsenettet

Adressen til Norsk Helsenetts NTP-server (Network Time Protocol) er: ntp.nhn.no

Vi anbefaler kundene våre å redusere risiko for nedetid ved å etablere redundante løsninger for steder der viktige applikasjoner er sentralisert. Les mer i informasjonsskrivet om diversitet og redundans.

Først og fremst gir det deg tilgang til en lukket og sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helsesektoren i Norge. Her kan du kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en sikker og lovlig måte.

Økt datasikkerhet

 • En del av oppdraget til Norsk Helsenett er å drifte HelseCERT, helse- og omsorgssektorens nasjonale kompetansesenter for informasjonssikkerhet.
 • Hovedoppgaven er å forebygge, oppdage, varsle og håndtere IKT-trusler i sektoren. HelseCERT gjennomfører en rekke tiltak som øker sikkerheten for alle som benytter Helsenettet

I tillegg til dette får du tilgang til en rekke andre offentlige tjenester:

 • refusjonskrav og sykmelding
 • pasientreiser
 • røntgensvar
 • henvising
 • epikriser
 • sikker dialog med andre deler av helsesektoren

Du får fri tilgang til et oppdatert adresseregister som har oversikt over alle aktører i Helsenettet, og du får satt opp en egen postkasse for sikker digital kommunikasjon.

Inkludert i medlemsavgiften kan du også kommunisere digitalt (sende og motta meldinger) med alle aktører i Helsenettet.

I samarbeid med flere leverandører tilbyr vi også gratis bruk av sikker programvare for fjerndrift.

Du får også ubegrenset tilgang til Norsk Helsenetts kundesenter 24/7 – alle dager i året.

Normen – eller norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten – er krav til personvern og informasjonssikkerhet som helsesektoren har utarbeidet og som er basert på lovverket. I visse tilfeller er kravene i normen strengere enn lovverket.

Alle tjenester i og bruk av Helsenettet er basert på disse kravene. På Direktoratet for e-helse sine nettsider (www.normen.no) kan du lese mer om hva dette betyr for de ulike virksomhetene, og for din virksomhet. Det finnes en rekke faktaark og gode veiledninger som er tilrettelagt for øvrige helseaktører og fysioterapeuter.

Dersom du eier helsenettilknytningen og hele kontoret skal flytte til nye lokaler, fyller du bare ut et flytteskjema, så ordner NHN flytting av helsenettlinjen for deg. Dette koster fra 5000,–

Har du en ASP online-løsning, tar du bare med deg denne, gir oss beskjed om ny adresse og om vi skal hjelpe deg å endre noe i adresseregisteret.

Har du linje levert fra egen leverandør må du ta flytting, oppsigelse eller endring med leverandøren. Du tar med deg vårt utstyr (NHN-ruter) til nytt lokale og kobler deg opp der. Du må gi oss beskjed om hvor du flytter, og ved behov kan du få hjelp av oss til å få ruteren koblet til i det nye lokalet.

Adresse: sikker.proxy.nhn.no

Vi tilbyr kun HTTP-proxy og ikke SOCKS-proxy.

Port: 8080

Alle nettlesere kan benyttes. For å kunne nå Internett må nettleserens proxy-innstillinger være satt til automatisk konfigurasjonsadresse: http://config.nhn.no/kunde.pac

Av hensyn til sikkerheten er det viktig at du alltid benytter sist oppdaterte versjon av aktuell nettleser.

Vi tilbyr kun HTTP-proxy og ikke SOCKS-proxy.

Se eksempler for oppsett av de mest brukte nettleserne:

Vi legger til rette for ulike valg av tilkoblinger. Hvilken løsning som er best, avhenger av dine behov. Om du har spørsmål eller trenger råd, kan det være lurt å ta en telefon til oss før du bestemmer deg.

Mer om valgene finner du i prisoversikten

En betalingsterminal fra Nets har ulikt oppsett i Helsenettet enn om den brukes på vanlig internett. Kontroller først at terminalen har kontakt med lokalnettet og at det ikke er brudd på ledninger e.l. Sjekk også om Nets kan ha gjennomført oppdateringer som kan ha endret oppsettet på terminalen.

Sjekkliste for korrekt oppsett på en vanlig Nets-betalingsterminal i Helsenett:

 1. Automatisk tildelt lokal nettverksadresse (fra DHCP) skal fungere med Nets-terminal og anbefales hvis tilgjengelig.
 2. Betalingsterminalen må være satt opp med betalingsaksess – Host IP 193.214.20.211 (ikke VPN).

Et vanlig problem med terminalene er når den er satt opp for vanlig internett med “secure access” (Host IP 91.102.24.142). Dette vil ikke fungere. Vi har sett at noen må kjøre “test” etter at korrekt oppsett er på plass.

Leverandøren av terminalen kan best veilede dersom du har behov for å endre oppsettet, og de kan gjerne ta kontakt med oss i Norsk Helsenett hvis de trenger nærmere forklaringer om oppsettet. Dette er ikke sensitiv informasjon, så denne meldingen kan godt videresendes til leverandørens brukerstøtte, dersom det er behov for det.

Stamnettet benyttes til å frakte mange ulike trafkktyper. Disse er av ulik kritikalitet for en virksomhet, både av hensyn til tjenestekvalitet og hva som er virksomhetskritisk. I stamnettet tilbyr vi derfor muligheten til å prioritere trafkken i ulike klasser. Dette sikrer at den trafkken som er mest sensitiv for forsinkelser og pakketap, blir prioritert først.Trafikk som er viktig for stamnettets funksjon, vil alltid bli gitt høyeste prioritet i nettet. Les mer i informasjonsskriv om Quality og Service (QoS)

For å laste ned oppdateringer til Windows på maskiner som er i Helsenettet eller installere Office 365 må proxy konfigureres på systemnivå fra kommandolinjen. Dette gjøres ved å kjøre ledetekst som administrator og bruk følgende kommando:
netsh winhttp set proxy kunde.proxy.nhn.no:8080

Andre relaterte kommandoer:

 • Vis gjeldende innstillinger: netsh winhttp show proxy
 • Nullstill gjeldende innstillinger: netsh winhttp reset proxy

Først og fremst er det viktig å skille mellom bedriftsmarkedet og privatmarkedet. Alle leverandørene i markedet opererer med ulike priser for bedrifter og private kunder. Prisene til private er vesentlig lavere enn de som tilbys i bedriftsmarkedet.

Vi må nødvendigvis tilby tilgang via bedriftsmarkedet. Vi har gode tilbud fra underleverandørene på for eksempel fiber og kapasiteter opp til 100 Mbps. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå så gode priser som mulig.

Ingen er i dag tvunget til å være tilknyttet Helsenettet, men en del av de løsningene som er nødvendig for å kunne levere helsetjenester i Norge, forutsetter at du er medlem av Helsenettet.

Helsenettet er en lukket og sikker digital samhandlingsarena for alle aktører i helsesektoren i Norge, dels fordi det er logisk og fysisk adskilt fra internett, og dels fordi nettet monitoreres aktivt av NHNs HelseCERT-tjeneste.

Det er i Helsenettet, som sikkert nettsamfunn, at den digitale samhandlingen foregår. Og det er ikke tilgjengelig for andre enn medlemmene. Som andre nettsamfunn er altså Helsenettet et sted du må være for å kunne utnytte de mulighetene og fordelene det gir.

Gjennom medlemskapet får du ikke bare tilgang til selve nettet, men også en rekke tjenester som elektronisk oppgjør og sykmelding, frikort, e-resept, pasientreiser, blodprøvesvar, røntgensvar, henvising, epikriser, adresseregister og mer.

Virksomheten som eier helsenettilknytningen står fritt til å ha vikar som bruker Helsenettet.

Vikaren må da være registrert som bruker i journalsystemet med eget brukernavn og passord, som ansatt. Vikaren føres opp som kommunikasjonspart under virksomhetens oppføring i adresseregisteret.

Ja, dere kan fint dele helsenettlinje.

Det er deres eget ansvar å ivareta sikkerheten ved deling og påse at oppsettet dere velger er i henhold til kravene i Norm for informasjonssikkerhet. NHN anbefaler også at dere lager en avtale mellom dere, for å ivareta ansvarsforholdet når det gjelder deling av helsenettlinjen.

 • En av virksomhetene skal stå som ansvarlig for tilkoblingen til Helsenettet.
 • Kostnader med intern kabling og tilrettelegging må dere selv ta ansvaret for.
 • NHN kan gi råd og veiledning om hva som kan være lurt å tenke på samt bistå i å anbefale teknisk oppsett og løsning.
 • Eksisterende kunde, eller eier og bestiller av linjen, bekrefter skriftlig til oss at de ønsker å dele helsenettlinjen.
 • Begge kunder må være klar over at når de deler linjen, så deler de også kapasitet. Dette betyr i praksis at om den ene kunden belaster linjen full ut så vil den andre kunden kunne oppleve linjen som treg.

Selv om dere deler helsenettlinjen, skal alle virksomhetene ha en egen kundeavtale med NHN. En kundeavtale med NHN regulerer de juridiske forholdene for å ivareta kravene i normen. Det er fordi sikkerhetskravene NHN setter for alle som tar i bruk Helsenettet, er beskrevet i normen. (Tilknytningsavtalen/kundeavtalen med NHN innebærer at virksomhetens forpliktelser vedrørende sikkerhet hos andre virksomheter jf. personopplysningsforskriften §2-15, er ivaretatt ved kommunikasjon over Helsenettet).

Alle virksomheter med kundeavtale skal betale medlemsavgift. Medlemsavgiften er "inngangsbilletten" til den felles infrastrukturen og de mulighetene som Helsenettet representerer.

Dere kan benytte fiber som er i bygget.

Vi tilrettelegger for en løsning der du kan velge egen linjeleverandør (for eksempel den løsningen mange har gjennom husleien). Du overtar samtidig ansvaret for forbindelsen mellom NHN-ruter og Helsenettet. I praksis betyr dette at dersom helsenettforbindelsen går ned og du må ha hjelp til å få løst problemet med sambandet, ringer du internett-leverandøren din før du kontakter NHN.

Sikkerhets- og risikonivået ved tilgang til Helsenettet (og videre ut på internett) vil være det samme, uavhengig om du selv velger linjeleverandør eller linje levert av NHN.

Leveringstid 4-5 uker.

Medlemsavgiften er "inngangsbilletten" til den felles infrastrukturen og de mulighetene som Helsenettet representerer. Medlemsavgiften er ikke regulert av hvilke deler av tjenestetilbudet man faktisk benytter, men hva som tilbys. Prisen for medlemskap i Helsenettet er basert på fem ulike medlemskategorier.

 • Spesialisthelsetjenesten betaler en avgift basert på antall behandlingsdøgn (statistikk fra Norsk Pasientregister – NPR)
 • Kommunene betaler i forhold til folketall ut fra en "trappetrinnsstige"
 • Fylkeskommunene (primært tannhelsetjenesten) betaler en fast pris
 • Private sykehus og klinikker betaler en skjønnsmessig avgift
 • Øvrige kunder betaler en i utgangspunktet fast avgift. Dette gjelder allmennleger, spesialister, tannleger, apotek og øvrige helseaktører. Se detaljer i prisoversikten.

Kundene må fylle ut alle punktene merket med stjerne. Det er opplysninger vi trenger for å kunne levere tilknytning til Helsenettet, og uten disse opplysningene vil prosessen kunne bli forsinket. Etasje og rom for utplassering av utstyr er også viktig å få med. Dette gjøres nå for det meste elektronisk fra hjemmesiden til Norsk Helsenett.

Alle som knytter seg til Helsenettet forplikter seg til å følge normen. Normen er en sammenstilling av lovverkets krav til informasjonssikkerhet, men stiller i noen tilfeller strengere krav enn lovverket. De fleste kravene i normen er derfor bindende for alle, uavhengig av om virksomheten ved avtale har forpliktet seg til å følge den.

Nei, vi må ha avtale/bestilling fra kun én organisasjon/virksomhet, og det er denne som blir fakturert for oppkobling og månedlig avgift. Kostnaden må derfor fordeles internt blant dem som skal tilknyttes Helsenettet. Det er denne virksomheten, med sitt organisasjonsnummer som eier helsenettilknytningen. De fleste legekontor er koblet opp slik, som en paraplyorganisasjon. Vi anbefaler deg å lese om å dele linjen, som også er oppført som spørsmål under.

Tredjepartsleverandør

Ved å benytte tjenester fra en godkjent tredjepartsleverandør i helsenettet kan du være trygg på at følgende forhold er ivaretatt:

 • leverandøren har forpliktet seg til å etterleve kravene i Norm for informasjonssikkerhet.
 • leverandøren har dokumentert at tjenesten blir levert og produsert i et miljø som lever opp til sektorens krav
 • Norsk Helsenett har gjennom avtale rett til å gjennomføre revisjon hos leverandøren for å sikre at tjenestene oppfyller sektorens krav

Tredjepartsleverandører er organisasjoner som tilbyr sine tjenester gjennom helsenettet, blant andre:

 • drifts- og systemleverandører
 • offentlige registre og databaser
 • regionale og lokale IT-organisasjoner
 • røntgeninstitutt, laboratorier, apotek osv.

Forholdet mellom en tredjepartsleverandør og Norsk Helsenett reguleres gjennom en egen avtale. Denne forutsetter at tredjepartsleverandøren oppfyller viktige krav innen sikkerhet og ​etterspørsel.​

​En tredjepartstjeneste bestilles direkte fra den aktuelle tredjepart, som selv er ansvarlig for sine tjenester. Norsk Helsenett har ikke ytterligere ansvar for dette utover forhold som reguleres gjennom avtalen mellom Norsk Helsenett og den aktuelle tredjepart.​

​For at en tjenestetilbyder skal kunne bli en tredjepartsleverandør i helsenettet, må disse forholdene oppfylles:

 • tjenestene som leveres skal være begrunnet i behov hos våre kunder
 • miljøet tjenestene produseres i og leveres fra går gjennom en teknisk og sikkerhetsmessig vurdering og godkjenning hos Norsk Helsenett
 • det må inngås egen avtale. Denne forplikter bl.a. leverandøren til å etterleve sektorens krav til informasjonssikkerhet gjennom Norm for informasjonssikkerhet.

Ønsker din virksomhet å bli en tjenesteleverandør i helsenettet? Ta kontakt med oss via kundesenter@nhn.no.​

Ved å bli en godkjent tredjepartsleverandør i Helsenettet

 • kan leverandøren effektivt levere sine tjenester til alle sine kunder i helsenettet gjennom én tilknytning
 • er det enkelt å utvide tjenesteleveransene til stadig nye kunder som etterspør tjenesten vil leverandøren fremstå som en egnet tjenesteleverandør ovenfor kundene, som vet at
 • Norsk Helsenett har kvalitetssikret leverandøren og deres tjenester i forhold til kundenes behov og krav
 • får leverandøren lenke til eget nettsted på våre nettsider​

Video til administrativt bruk

Antall deltakere i et virtuelt møterom er begrenset til 100 stk. Hvis dere skal ha møte med flere enn 100 deltakere, må dere ha et stort virtuelt møterom. Denne løsningen egner seg godt når det er mange deltakere som befinner seg på ulike lokasjoner. Møteverten kan styre møtet slik at talere får snakke uforstyrret. Løsningen forutsetter at møteverten har konto til en strømmetjeneste (f.eks. Vimeo eller YouTube). Her kan du lese mer om ulike typer virtuelle møterom.

Videokonferanseutstyr

Norsk Helsenett har en rammeavtale med Atea for kjøp av videokonferanse- og AV-utstyr. Avtalen kan brukes av medlemmer i Helsenettet. For å få info om tilgjengelige løsninger og muligheter kontakt Atea på e-postvideo.nhn@atea.no, så vil nærmeste Atea-kontor i nærheten av deg ta kontakt.

Nei. Da må du også bruke Skype for Business. Eventuelt kan du be de som har invitert deg om å ringe til et virtuelt møterom som dere har. De kan bruke Skype for Business og du kan bruke videokonferanseutstyret.

Virtuelle møterom

Et virtuelt møterom kan bestilles med PIN-kode til møteverten. Den som er møtevert taster inn PIN-koden før samtalen starter. Møteverten har kontroll over rommet og er den eneste som kan

 • låse rommet
 • bestemme hvilke deltakere som skal slippes inn
 • slå av mikrofonen til deltakerne
 • koble fra alle deltakerne

PIN-koden skal ikke deles med de andre deltakerne.

Alle kundene i Helsenettet kan bestille virtuelle møterom. Det er inkludert i medlemsavgiften og det tilkommer ikke ekstra kostnader ved bruk.

Send en e-post til kundesenter@nhn.no. Henvendelsen må komme fra e-postadressen til den som er registrert som ansvarlig for møterommet. PIN-koden sendes på SMS. 

Behandler, pasient og tegnspråktolk ringer inn til det virtuelle møterommet. For at pasienten skal kunne se både behandler og tegnspråktolk like godt, kan vi gjøre justeringer i oppsettet på skjermen. Ta kontakt med kundesenteret på telefon 24 20 00 00 eller e-post kundesenter@nhn.no i forkant av møtet. Oppgi adressen til møterommet dere skal bruke og be om å få endret oppsett til 4+0.

Nei. Man trenger kun ett virtuelt møterom som alle deltakerne ringer inn til. Et virtuelt møterom har sitt eget nummer. Den som kaller inn til møtet oppgir dette nummeret til alle som skal delta i samtalen.

Antall deltakere i et virtuelt møterom er begrenset til 100 stk. Hvis dere skal ha møte med flere enn 100 deltakere, må dere ha et stort virtuelt møterom. Denne løsningen egner seg godt når det er mange deltakere som befinner seg på ulike lokasjoner. Møteverten kan styre møtet slik at talere får snakke uforstyrret. Løsningen forutsetter at møteverten har konto til en strømmetjeneste (f.eks. Vimeo eller YouTube). Her kan du lese mer om ulike typer virtuelle møterom.