Gå til hovedinnhold

Får man egen brukerkonto, ID-kort eller elektronisk ID (eID) fra HelseID?

Nei. HelseID kan ses på som en påloggingsløsning, men tjenesten introduserer ingen ny eID. Det er den enkelte helsevirksomhet sitt ansvar å sørge for at eget helsepersonell har tilgang på egnet eID. I stedet legger tjenesten til rette for gjenbruk av eID-er som allerede brukes i sektoren og som tilbys av anerkjente identitetstilbydere, slik som f.eks. BuyPass, Commfides og BankID. For tilgang til nasjonale e-helsetjenester kreves oftest eID på høyeste sikkerhetsnivå, som for tiden kun tilbys av nevnte kommersielle aktører.