Gå til hovedinnhold

Etablering av tjenestesenter i Norsk Helsenett SF

Regjeringen har besluttet at det skal etableres et tjenestesenter for anskaffelser, IKT og informasjonsforvaltning/arkiv i Norsk Helsenett (NHN).

Med en målsetting om å effektivisere og redusere ressursbruken knyttet til administrative tjenester i helsesektoren har Helsedirektoratet gjennomført en utredning på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Etter at utredningen har vært til vurdering i Helse- og omsorgsdepartementet har Regjeringen besluttet å etablere en tredelt konsernmodell som omfatter alle etatene i den sentrale helseforvaltningen. NHN skal etablere et sentralt tjenestesenter med ansvar for funksjoner knyttet til anskaffelser, IKT og informasjonsforvaltning/arkiv. Helsedirektoratet får ansvaret for å levere tjenester innen HR, mens funksjoner knyttet til lønn, regnskap og reiseadministrasjon overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

– Jeg er stolt og ydmyk over at vår eier mener vi kan løse denne oppgaven – det er en tillitserklæring. Oppgaven er både stor og krevende, men jeg har tro på at vi skal lykkes, uttaler Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett, som understreker at NHN skal gjennomføre arbeidet på oppdrag fra og i tett samarbeid med etatene som berøres.