Gå til hovedinnhold

Er virksomheten klar for kommunesammenslåingene?

Første januar 2020 blir 119 kommuner til 47 nye, og fra da av har vi 356 kommuner i Norge. Dette påvirker dere som er koblet til Helsenettet. Her er en oppsummering av endringer og informasjon om hvem som gjør hva i forbindelse med kommunesammenslåingene.

Alle kommuner er tilknyttet Helsenettet, og kommunesammenslåingene berører dermed elektronisk samhandling i helsesektoren. Er du usikker på om din virksomhet er klar for kommunesammenslåingene? Vi anbefaler at du leser mer i veilederne, hvor du finner oversikt over hva som må gjøres.

Veileder for kommunesammenslåing

I samarbeid med blant andre Direktoratet for e-helse, har vi laget en veileder om kommunesammenslåing. I veilederen kan du lese mer om mulige scenarioer og konsekvenser innenfor elektronisk samhandling i forbindelse med kommunesammenslåingene. NHN har i tillegg laget korte veiledere tilpasset ulike aktører i sektoren:

Tidspunkt for endringer

Endringene som må gjennomføres for de kommunene som er tilknyttet Helsenettet, kan skje på andre datoer enn 01. januar. Det er kommunene selv som bestemmer tidspunkt for endring og som varsler sine samhandlingsparter i sektoren.

Oppdater kommunenummer

Alle kommuner og regionkommuner (fylkeskommuner) som er berørt av sammenslåingen får nytt kommunenummer. Ved kommunereformen vil Folkeregisteret (DSF), Enhetsregisteret (Brønnøysund) og Matrikkelen (Grunnboka) bli oppdatert.

Norsk Helsenett oppdaterer sentrale register i Helsenettet (Grunndata). Vi har sendt ut driftsmelding med informasjon om endringene på Grunndata.

Virksomhetene skal selv oppdaterer kommunenummer i egne fagsystem, eventuelt med bistand fra leverandører.

Norsk Helsenett er klar for kommunesammenslåing

Norsk Helsenett har gjennom hele året hatt god dialog med de aktuelle kommunene som er i sammenslåingsprosess. Vi sørger for å gjøre de nødvendige oppdateringene knyttet til blant annet disse tjenestene:

  • Tilknytning til Helsenettet, både kundeavtale/tilknytningsavtale og den tekniske tilknytningen
  • Postboksen (EDI) som benyttes for elektronisk samhandling
  • Grunndata, som omfatter Adresseregisteret
  • Videotjeneste via Helsenettet 
  • Personregisteret

Trenger du hjelp?

Norsk Helsenett har 24/7 drift og er tilgjengelig gjennom hele jule- og nyttårshelgen på telefon 24 20 00 00 og e-post kundesenter@nhn.no