Gå til hovedinnhold

Er HelseID kun for personer i Helsepersonellregisteret (HPR)? Og må man ha en integrasjon med EPJ for å få HelseID?

HelseID er ikke forbeholdt sluttbrukere som er registrert i HPR, men dersom det finnes en registrering i HPR for en gitt sluttbruker vil HelseID berike sikkerhetsbilletten (beviset på autentiseringen) med ett HPR-nummer. Sluttbrukere som ikke er helsepersonell vil kunne autentisere seg med HelseID, men det vil da ikke ligge et HPR-nummer i sikkerhetsbilletten som HelseID utsteder.

Funksjonelt sett tilbyr HelseID flere tjenester, men den mest sentrale er autentisering av sluttbrukere. Man kan få tilgang til autentiseringstjenesten i HelseID ved en direkte integrasjon mot HelseID i ett fagsystem, men tjenesten kan også konsumeres av lignende tjenester som HelseID i form av det vi kaller en identitetsføderasjon. I slike tilfeller vil ikke systemet gå direkte til HelseID for å be om en autentisering av sluttbrukeren, men via en lignende tjeneste som f.eks. kan ligge lokalt hos virksomheten som eier systemet. Vi benytter oss av åpne internasjonale standarder for å gjøre integrasjonene så enkle som mulig, og for autentiseringstjenesten benytter vi en protokoll som heter OpenID Connect.

I forbindelse med datadeling via REST-baserte API, tilbyr HelseID en sikringstjeneste som knytter sluttbrukerautentiseringen til tilgangen som gis. I noen tilfeller ønsker et API å ha en høy grad av sikkerhet rundt at de bare utleverer data til personer som har rettmessig behov til informasjonen (f.eks journalinformasjon). HelseID gir APIet muligheten til å ha en høy grad av tiltro til identiteten til sluttbrukeren som har bedt om tilgang til informasjonen som APIet eksponerer.