Gå til hovedinnhold

Endring på lagringsplattform

Saksnummer: 317997
Start: 
Slutt: 

lagringsplattform

Beskrivelse: Vi skal bytte lagringsløsning fordi support på eksisterende lagringsløsning går ut. Disse tjenestene vil tidvis være utilgjengelig i endringsvinduet:

 • Fjernhjelp
 • Kjernejournal
 • Personregister og administrative registre (Adresseregisteret, RESH, HPR)
 • Personlig Helsearkiv
 • Helsenorge-plattformen
 • MRS
 • Medusa
 • Fødselsmelding
 • ServiceBus
 • Video

Utover dette kan det oppleves ustabilitet i alle berørte tjenester i hele endringsvinduet.

 

Berørt:

 • Fjernhjelp
 • Kjernejournal
 • Personregister og administrative registre (Adresseregisteret, RESH, HPR)
 • Personlig Helsearkiv
 • Helsenorge-plattformen
 • MRS
 • Medusa
 • Fødselsmelding
 • Nissy og Pro
 • Oppgjørskontroll, Plan og Samkjøring
 • Sarepta
 • ScreenConnect
 • ServiceBus
 • Video

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS