Gå til hovedinnhold

Endring i tjenesten EDI FTPS (elektronisk utveksling av store datafiler) 13. juni 2018

Saksnummer: 392779
Start: 
Slutt: 

Saksnummer: 392779 Start: 13.06.18 18.00 Slutt: 13.06.18 20.00

Tilgang til tjenesten EDI FTPS (elektronisk utveksling av store datafiler) fra Helsenettet flyttes til nytt IP-nett.

Som allerede informert om, vil EDI tjenesten flyttes til ny IP adresse i Helsenettet. Som en konsekvens av dette vil også tjenesten EDI FTPS bli flyttet til samme IP-adresse.

Planlagt dato for flytting er onsdag 13. juni 2018. For å sikre videre tilgang til EDI FTPStjenesten, er det viktig at aktuelle kunder åpner i brannmur for angitt IP-adresse innen denne datoen. Se egen rutinebeskrivelse for hvordan dette kan gjøres.
Vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves brudd mot tjenesten i perioder under endringen.


Ved behov kan dere kontakte vårt kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller sende e-post til kundesenter@nhn.no. Det samme gjelder om dere har andre spørsmål før omlegging, eller opplever problemer i etterkant.

Klikk her for å se varslingen som er sendt ut i forkant av denne endringen.
Berørt: Brukere av tjenesten EDI FTPS (elektronisk utveksling av store datafiler).

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS