Gå til hovedinnhold

En fødsel tilbake i tid er ikke oppdatert med fødselsnummer i web-løsningen, men barnet har fått tildelt fødselsnummer fra Skatt. Hvorfor vises det ikke i web-løsningen?

I noen tilfeller når Skatt tar ut melding til manuell behandling, vil den aldri returneres i løsningen, verken i web-oversikt eller servicebus/topic.