Gå til hovedinnhold

EHIN 2014 - Nasjonal konferanse om digitalisering av helse

Over to dager i november skal helsesektoren og it-bransjen samarbeide om konferansen EHiN (Ehelse i Norge). Konferansen samler en rekke offentlige og kommersielle aktører og har som mål å skape en felles nasjonal arena for temaet digitalisering av helse i Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie får følge av omkring 60 foredragsholdere. Mange viktige temaer innen helse og it skal berøres: Prehospitale løsninger, psykisk helse, bruk av sosiale medier, personvern, sikkerhet, telemedisin, virtuelle sykehus, organisering av fremtidige helsetjenester, sykehus-it, IHE og FHIR, løsninger for små kommuner og store byer, integrasjon av it, shared decision making med mer.

Felles arena

Målet er å samle hele helsesektoren, politikere og IKT-næringen for å diskutere innovasjonsstyrken som ligger i IKT for helsesektoren. Det er en ambisjon at konferansen skaper en arena hvor de nasjonale og lokale helseprosjektene kan vises frem, og hvor ulike aktører i hele sektoren kan møtes for å utveksle kompetanse.

De to viktigste hoveddebattene i plenum under årets konferanse:

  • Hvordan ny teknologi vil påvirke rollene i helseprosesser (lege, sykepleier, pasient)
  • organisering av helsesektoren (offentlig, privat, regionalt, nasjonalt?)

Tilgjengelig av pasientopplysninger

En av sesjonene under konferansen omhandler hovedsaklig Kjernejournal og Norsk Helsenett. Hvordan kan pasientdata på en trygg måte nå frem til den riktige helsearbeideren? Kjernejournal er én av løsningene, og det norske prosjektet har kommet godt i gang. Rune Røren fra helsedirektoratet og legene Morten Juul Sundnes og Torgeir Fjermestad forteller om sine erfaringer. Norsk Helsenett er bæreren av nesten all informasjonsutveksling i helsesektoren, Håkon Grimstad forteller om våre fremtidsplaner.

EHiN arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge.

Lenker