Gå til hovedinnhold

Tekniske forutsetninger for å ta i bruk e-resept

Her finner du informasjon om tekniske forutsetninger og informasjon om hvilke EPJ-systemer som er tilrettelagt for e-resept og hvilke apotek- og bandasjistsystemer som er godkjente.

Tekniske forutsetninger

Tilknytning til Helsenettet og et tilrettelagt fagsystem må være på plass for å ta i bruk e-resept.

Hvordan få tilgang til e-reseptløsningen?

  • Dere kan starte med e-resept dersom virksomheten er tilknyttet Helsenettet og bruker et fagsystem som er tilrettelagt for e-resept.
  • Rekvirentene som skal sende e-resepter må ha egne PKI-sertifikater (smartkort). Virksomheten må ha virksomhetssertifikat.
  • Før oppstart må dere gjennomføre forberedelser som er nødvendige for at sikkerheten ved e-resept blir ivaretatt og for at den enkelte rekvirent blir korrekt identifisert i systemet.
  • Informasjonen i Helsepersonellregisteret (HPR) og i Adresseregisteret (AR) må være riktig registrert og samstemme med informasjonen i fagsystemet.
  • Fagsystemet må ha riktig informasjon om Reseptformidleren, slik at virksomheten kan kobles opp.

Følgende EPJ-systemer er per i dag tilrettelagt for e-resept:

Akershus Fylkeskommune Nextsys Dental Office
Apertura Apertura Eye
Aspit Psykbase/Physica
Cerner DocuLive
CGM CGM Journal, Allmenn
CGM Vision
CGM (WinMed2 uten support)
DIPS DIPS Classic
DIPS DIPS Classic Medication Suite
Extensor Extensor
Infodoc Plenario med InfoEDI

Disse apotek/bandasjistsystemene er godkjent: 

Apotek1 Nagara Multidoseapotek
Apotek1 Nettapotek
Ardis (Medilink) Ardis Resept Bandasjist
Banda Nettbandasjist
Boots (Visma) Pharmados Multidoseapotek
Cap Gemini FarmaPro Apotek
Komplett Nettapotek
NMD/Vitus Nettapotek

Dersom du skal ta i bruk e-resept, ta kontakt med systemleverandøren din for nærmere opplysninger om forberedelser og oppstart.