Gå til hovedinnhold

Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resept

Oversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.

For deg som innbygger
Ser du etter dine e-resepter? På helsenorge.no kan du logge inn og se dine resepter for deg som innbygger.

Leveranser 2021 (L21)

Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L21-Q4) 22. oktober 2021 4. desember 2021
Leveranse 3 (L21-Q3) 13. august 2021 25. september 2021
Leveranse 2 (L21-Q2) 30. april 2021 12. juni 2021
Leveranse 1 (L21-Q1) 29. januar 2021 13. mars 2021

Innholdet i leveranse 1 i 2021 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

På produksjonsdato for leveransen vil reseptformidleren kunne være utilgjengelig i inntil 4 timer:

Start: 2021-03-13 23:00

Slutt: 2021-03-14 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe

RF-1489

Feilkode X99 feil ved mottak av M10

Det ble returnert feilkode X99 "Annen feil" når M10 mottas med xmlns i xml tags fra utleverer.Dette er nå rettet til at det returneres feilkode T02 "XML validerer ikke" i slike tilfeller

  Drift   Utleverer

RF-1813

Feil i ERMV melding for EDI_Override og håndtering av feilkode 381

Det ble returnert feilkode 381 på verify/ERMV selv om det ikke var en feil i CPA-oppsettet for utleverer. Dette er nå rettet.

 Drift  Utleverer

VIKTIG! Det er i tillegg ryddet mye i kode i ulike moduler i reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

 

Leveranser 2020 (L20)

Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L20-Q4) 26. oktober 2020 5. desember 2020
Leveranse 3 (L20-Q3) 17. august 2020

19. september 2020

Leveranse 2 (L20-Q2) 27. april 2020 13. juni 2020
Leveranse 1 (L20-Q1) 29. januar 2020 14. mars 2020

Innholdet i leveranse 4 i 2020 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner/feilrettinger i e-resept.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2020-12-12 23:00

Slutt: 2020-12-13 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe

RF-1362

Feil ved sending av M8 på papirresept-utlevering for pasient med D-NR

Det ble ikke sendt en M8 for papirresept for pasienter med D-nummer.

  Drift   Utleverer

RF-1460

RF-866

HER-id blir ikke fylt ut for alle utleverere 
Feil ved sending av M8 på papirresept-utlevering for pasient med D-NR

 Drift  Utleverer

RF-1658

 

Feil i håndtering av ERMV meldinger med additional_Info
Rettet opp feil relatert til additional_Info i ERMV.
Feilmelding relatert til true/false som egentlig er korrekt.

  Drift   Rekvirent
 Utleverer

RF-1659

 

Feil med validering av Gyldigfra tidspunkt på sertifikater ERMV
I validering av sertifikat ved mottak av verify godtas det nå at det er forskjell på "gyldig fra" på sertifikatparet.

  Drift   Rekvirent
 Utleverer

RF-1663  

50 Database feil når det sendes M9.3 på en resept som ikke fins. 
Det ble tidligere returnert databasefeil fra RF når M9.3 ble sendt på resept som ikke eksisterer i RF. Det returneres nå en melding om at resepten ikke fins.

 Drift Utleverer 

VIKTIG! Det er ryddet mye i koden i forskjellige moduler i Reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 3 i 2020 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner i e-resept.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2020-09-19 23:00

Slutt: 2020-09-20 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe

RF-1048

Ersa 20766

Legge til kanselleringskoder i kodeverk 7411 for e-resept

RF skal godta de nye kanselleringskodene i kodeverk 7411 for M9.3 og M10.

  Drift   Utleverer

RF-1050

Ersa 20839

Støtte i RF knyttet til forskriftsendring for rekvirering til egen praksis

RF skal avvise M1 med tag <TilEgenPraksis> 

 Utvikling  Rekvirent

RF-1353

 

Feil i generering av ebxml-melding i testmiljø

Rettet feil relater til overgang til Test-EDI plattform 

  Drift   Utleverer

RF-1217

 

Manglende sending av felt i M9.4 - SvarSLVDato

Feltet SvarSLVDato skal sendes med i M9.4 når det finnes i nedlastede resept. 

  Drift   Utleverer

VIKTIG! Det er ryddet mye i koden i forskjellige moduler i Reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 2 i 2020 for Reseptformidleren

Norsk helsenett planlegger levering av nye funksjoner i e-resept.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2020-06-13 23:00

Slutt: 2020-06-14 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-843 Feilretting av IdentityChange batch for PID bytte
Når en pasient bytter PID (FNR/DNR/FHNR) kjøres det en batch som sørger for at informasjon i RF er oppdatert. I spesielle tilfeller har det ikke fungert som det skulle, dette er nå rettet.
Utvikling EPJ, Apotek

VIKTIG! Det er ryddet mye i koden i forskjellige moduler i Reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 1 i 2020 for Reseptformidleren

Norsk Helsenett planlegger levering av nye funksjoner i e-resept.
 
Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:
 
Start: 2020-03-14 23:00
 
Slutt: 2020-03-15 03:00
 
For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-368 Endret bruk av M24-samtykke til abonnement
M24-samtykkemeldingene endres til å være abonnementsmeldinger, det skal derfor ikke lenger tas hensyn til datofeltet for SamtykkeTil i M24.1.
Utvikling EPJ
RF-775

M9.21 fra apotek returnerer apprec med oppdatert feilkode
M9.21 med komprimering fra apotek returnerte tom fil fra RF, nå leveres apprec med feilkode 39

Utvikling

Apotek

RF-778 Oppdatert feilmelding ved bruk av feil sertifikat fra HN ved blokkering mellom fastlege og pasient (WS Rek)
Når det ble sendt blokkering på fastlege og pasient fikk vi apprec med feilmelding "X99 - Annen feil", nå gis korrekt feilkode 396 og feilmelding: "Sertifikatet i meldingen er ugyldig".
Drift EPJ
RF-779 Endring av M9.21 til multidose-apotek (WS Utleverer)
M9.21 for multidoseapotek er utvidet med funksjonalitet for komprimering og visning av pasientens endringer i PID (DNR/FNR).

 

Utvikling Apotek
RF-846 Feilkoder returneres nå i DN-feltet ved negativ apprec (WS_HelseId)
DN-feltet manglet innhold i en del tilfeller når negativ apprec ble returnert fra RF. Dette feltet er obligatorisk og nå returneres korrekte feilkoder.
Drift EPJ
RF-925 Tom M92 logges nå i innsynslogg for pasient med fnr/dnr
Tidligere ble det ikke logget når utleverer gjorde oppslag mot reseptliste og listen var tom, dette er nå fikset.
Drift NHN
RF-1030 Endre BRREG import til ny tjeneste
Endringer for å tilpasse oss til at Brønnøysundregistrene (BRREG) har endret sin tjeneste der vi henter enhetsdata med ny URL og datastruktur.
Drift NHN

 

Her finner du leveranser for reseptformidleren i e-resept i perioden 2015 til 2019 (pdf).