Gå til hovedinnhold

Leveranseplaner for Reseptformidleren i e-resept

Oversikt over kommende leveranser for ny funksjonalitet for Reseptformidleren.

For deg som innbygger
Ser du etter dine e-resepter? På helsenorge.no kan du logge inn og se dine resepter for deg som innbygger.

Leveranser 2020 (L20)

Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L20-Q4) 26. oktober 2020 5. desember 2020
Leveranse 3 (L20-Q3) 17. august 2020

19. september 2020

Leveranse 2 (L20-Q2) 27. april 2020 13. juni 2020
Leveranse 1 (L20-Q1) 29. januar 2020 14. mars 2020

 

Innholdet i leveranse 3 i 2020 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2020-09-19 23:00

Slutt: 2020-09-20 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe

RF-1048

Ersa 20766

Legge til kanselleringskoder i kodeverk 7411 for e-resept

RF skal godta de nye kanselleringskodene i kodeverk 7411 for M9.3 og M10.

  Drift   Utleverer

RF-1050

Ersa 20839

Støtte i RF knyttet til forskriftsendring for rekvirering til egen praksis

RF skal avvise M1 med tag <TilEgenPraksis> 

 Utvikling  Rekvirent

RF-1353

 

Feil i generering av ebxml-melding i testmiljø

Rettet feil relater til overgang til Test-EDI plattform 

  Drift   Utleverer

RF-1217

 

Manglende sending av felt i M9.4 - SvarSLVDato

Feltet SvarSLVDato skal sendes med i M9.4 når det finnes i nedlastede resept. 

  Drift   Utleverer

VIKTIG! Det er ryddet mye i koden i forskjellige moduler i Reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

 

Innholdet i leveranse 2 i 2020 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2020-06-13 23:00

Slutt: 2020-06-14 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-843 Feilretting av IdentityChange batch for PID bytte
Når en pasient bytter PID (FNR/DNR/FHNR) kjøres det en batch som sørger for at informasjon i RF er oppdatert. I spesielle tilfeller har det ikke fungert som det skulle, dette er nå rettet.
Utvikling EPJ, Apotek

VIKTIG! Det er ryddet mye i koden i forskjellige moduler i Reseptformidleren (RF). Det er derfor viktig at aktørene utfører regresjonstest av sine systemer mot RF.

Innholdet i leveranse 1 i 2020 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept.
 
Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:
 
Start: 2020-03-14 23:00
 
Slutt: 2020-03-15 03:00
 
For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-368 Endret bruk av M24-samtykke til abonnement
M24-samtykkemeldingene endres til å være abonnementsmeldinger, det skal derfor ikke lenger tas hensyn til datofeltet for SamtykkeTil i M24.1.
Utvikling EPJ
RF-775

M9.21 fra apotek returnerer apprec med oppdatert feilkode
M9.21 med komprimering fra apotek returnerte tom fil fra RF, nå leveres apprec med feilkode 39

Utvikling

Apotek

RF-778 Oppdatert feilmelding ved bruk av feil sertifikat fra HN ved blokkering mellom fastlege og pasient (WS Rek)
Når det ble sendt blokkering på fastlege og pasient fikk vi apprec med feilmelding "X99 - Annen feil", nå gis korrekt feilkode 396 og feilmelding: "Sertifikatet i meldingen er ugyldig".
Drift EPJ
RF-779 Endring av M9.21 til multidose-apotek (WS Utleverer)
M9.21 for multidoseapotek er utvidet med funksjonalitet for komprimering og visning av pasientens endringer i PID (DNR/FNR).

 

Utvikling Apotek
RF-846 Feilkoder returneres nå i DN-feltet ved negativ apprec (WS_HelseId)
DN-feltet manglet innhold i en del tilfeller når negativ apprec ble returnert fra RF. Dette feltet er obligatorisk og nå returneres korrekte feilkoder.
Drift EPJ
RF-925 Tom M92 logges nå i innsynslogg for pasient med fnr/dnr
Tidligere ble det ikke logget når utleverer gjorde oppslag mot reseptliste og listen var tom, dette er nå fikset.
Drift NHN
RF-1030 Endre BRREG import til ny tjeneste
Endringer for å tilpasse oss til at Brønnøysundregistrene (BRREG) har endret sin tjeneste der vi henter enhetsdata med ny URL og datastruktur.
Drift NHN

 

Leveranser 2019 (L19)

Leveranse Til akseptansetest Produksjon
Leveranse 4 (L19-Q4) 24. oktober 2019 7. desember 2019
Leveranse 3 (L19-Q3) 1. august 2019

28. september 2019

(utsatt fra 14. september 2019)

Leveranse 2 (L19-Q2) 11. april 2019 1. juni 2019
Leveranse 1 (L19-Q1) 17. januar 2019 16. mars 2019

Innholdet i leveranse 4 i 2019 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept. Også denne leveransen inneholder flere endringer relatert til Sentral Forskrivningsmodul (SFM) som ikke skal settes i produksjon enda.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2019-12-07 23:00

Slutt: 2019-12-08 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-647

Multidose (MD) lege på flere kontorer:

Gjøre det mulig for en og samme multidose lege å ha ansvar for multidosepasienter på ulike legekontor.

Utvikling EPJ
RF-639

Filtrere på kjente testnavn:

Resepter med kjente testpersoner skal avvises av Reseptformidleren.

Drift

EPJ

RF-632

Oppdatering av timestamp for MD når det mottas endringer for pasientens PID:

Endringer på pasientens personidentifikator (PID) skal trigge varsling til rekvirent i M9.21

Drift EPJ
RF-617

Innsynslogg HN - endre logging av M9.1 til M9.2:

Til innsynslogg utleverer skal det logges M9.2 i stedet for M9.1. Det kan være forskjellige fødselsnummer i en M9.2, og alle skal logges.

Utvikling Helsenorge
RF-437

Sjekk av bandasjist ved mottak av melding:

Bandasjist skal sjekkes mot korrekt utfylt Virksomhetssertifikat og mot nytt datagrunnlag fra Helfo.

Drift Bandasjist
RF-409

RF må sende med egenandelsinformasjon i M9.4 fra RF når en refusjonsberettiget resept er avsluttet:

Egenandelsperioder sendes i M9.4 selv om en resept har status avsluttet. Resept skal ikke vedlegges.

Utvikling EPJ

Innholdet i leveranse 3 i 2019 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept. Denne leveransen vil inneholde mange endringer relatert til Sentral Forskrivningsmodul (SFM) som ikke skal settes i produksjon enda.

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2019-09-28 23:00 (utsatt fra 2019-09-14 23:00)
Slutt: 2019-09-29 03:00 (utsatt fra 2019-09-15 03:00)

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-672

M9.6 returnerer ikke <LastResept> = true når det finnes flere låste resepter forskrevet på gammel PID:

M9.6 returnerer nå informasjon om at det er låst resept selv om det søkes på gammel PID.
Utvikling EPJ
RF-366

PLL: Endret bruk av M9.21 til å også gjelde MD-lege (WS Rekvirent):

I forbindelse med PLL skal alle leger kunne sende M25.1. Det er derfor ønskelig at Multidose (MD) ansvarlig lege kan få vite om endringer på sine MD pasienter uten at apotek må varsle om dette.
Utvikling EPJ

Innholdet i leveranse 2 i 2019 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept. Også denne leveransen vil primært inneholde endringer relatert til Sentral Forskrivningsmodul (SFM).

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2019-06-01 23:00
Slutt: 2019-06-02 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-496

RF bør ikke sende utleveringsmelding (M8) til fastlege når denne er blokkert for innsyn.

Se gjerne Forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste for utvidet informasjon om forskriftsendring.

Utvikling EPJ
RF-631

​Ved mottak av låst M1 blir multidosetabellen oppdatert med timestamp for mottak.

Når RF mottar låst e-resept oppdateres det ikke i multidosetabellen med timestamp for mottak. Slik at det ikke vises for de som ikke skal se resepten.

Utvikling EPJ, Apotek

Innholdet i leveranse 1 i 2019 for Reseptformidleren

Direktoratet for e-helse planlegger levering av nye funksjoner i e-resept. Denne leveransen vil primært inneholde endringer relatert til Sentral Forskrivningsmodul (SFM).

Det må forventes at Reseptformidleren er utilgjengelig i perioden fra:

Start: 2019-03-16 23:00
Slutt: 2019-03-17 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-283

Sporbarhet ved innsyn på sensitive personopplysninger i RF-admin​.

Det logges når brukere ser sensitive opplysninger i den interne applikasjonen RF Admin. Sensitive opplysninger i denne sammenheng er kombinasjon av pasientens personopplysninger og legemiddelinformasjon

Drift E-helse, Evry

Leveranser 2018

Innholdet i leveranse 4 i 2018 for Reseptformidleren

Start: 2019-01-12 23:00
Slutt: 2019-01-13 03:00

For mer informasjon om ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-365
ERSA14458
ERSA13463

Endret M9.5 og M9.6-melding *


Endringer i M9.5: Fjerning av samtykke-flagg.
Endringer i M9.6: Viser om det fins låste resepter eller ikke for pasienten, Støtte for retur av kun egne resepter dersom pasienten har blokkert rekvirenten, med informasjon om at rekvirenten er blokkert, Håndtering av endret personidentifikator (eks fra DNR til FNR) med informasjon om eventuelle endringer

Utvikling EPJ, ​Apotek
​RF-367
ERSA13463

Håndtering av flere personidentifikatorer i RF


Det er opprettet ett lokalt register i RF som inneholder link mellom historiske personidenfikatorer (FNR/DNR).

Utvikling E-helse, Evry
RF-402
ERSA13463

Endret M9.11 og M9.12 melding *


Endringer i M9.11: Fjerning av samtykke-flagg, Komprimering er lagt til 
Endring i M9.12: Håndtering av endret personidentifikator (eks fra DNR til FNR) med informasjon om eventuelle endringer

Utvikling EPJ, Apotek
RF-404

Håndtere feil i HPR fil uten å få nedetid på RF for rekvirenter 

Det er gjort endringer som håndterer flere feil i HPR-importen

Drift ​E-helse, Evry
RF-417
ERSA13463

Håndtering av M25 dersom pasient har endret ID 

Ved mottak av M25.1, M25.2 og M25.3 skal det nå sjekkes at pasient er oppgitt med gyldig/oppdatert ID (FNR/DNR). I motsatt fall skal meldingen avvises med apprec som forklarer at pasient har byttet ID.

Utvikling ​EPJ, Apotek
​RF-438
ERSA14838

​For pasienter som allerede har multidoseapotek skal ikke annet multidoseapotek kunne registrere seg


Når et ansvarlig multidoseapotek er registrert( M27.1) på en pasient skal det ikke være mulig for et annet apotek å melde seg på før ansvarlig multidoseapotek har meldt seg av.

Utvikling Apotek


* Gyldig fra ikrafttredelsesdato for forskriftsendring vedr. PLL (lovdata.no).

Innholdet i leveranse 3 i 2018 for reseptformidleren

Start: 2018-09-15  23:00
Slutt: 2018-09-16  03:00

For mer informasjon of ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-359

​Visning av status for HPR-batchjobb i RF Admin​

Det er nå mulig å se status for HPR importen på Infosiden i RF Admin. Dette vil gjøre det enklere å vite om ny informasjon er oppdatert i databasen.

Drift E-helse, Evry
​​RF-370
ERSA14415

Endring i reseptliste apotek (M9.2) på utlevering av informasjon om multidosepasient

Reseptformidleren returnerer nå informasjon om multidoseapotek og/eller multidoselege for alle multidosepasienter i reseptliste (M9.2) til apotek, også for de som benytter papirmultidose. Tidligere var det kun pasienter som benytter elektronisk multidose som denne informasjonen ble returnert i reseptlisten (M9.2).

Utvikling

Apotek

​RF-419

​Tilgang til innhold i Reseptformidleren etter innføring av ny fullmaktsstruktur

Endringer i tilgang til informasjon i Reseptformidleren for å tilpasse seg endringer i fullmaktsstukturen på Helsenorge.

Utvikling E-helse, Evry

Innholdet i leveranse 2 i 2018 for reseptformidleren

Start: 2018-06-09  23:00
Slutt: 2018-06-10  03:00

For mer informasjon of ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-224
ERSA14456

PLL: Oppdatere RF til ny M25-flyt og regler

M25 skal lagres i 16 mnd og det skal ikke sjekkes hvem som er multidoseansvarlig lege ifbm. innsending av M25.1.

Utvikling E-helse, Evry
RF-247

Bedre sjekk ved mottak av M10

M10 uten kanselleringskode skal avvises av RF dersom den ikke inneholder ENTEN ReseptDokLegemiddel ELLER ReseptDokHandelsvare.

Utvikling ​Apotek, Bandasjist
RF-276
ERSA13713

​Brystprotese skal IKKE forekomme på resept.

RF skal avvise M1 og M10 med brystprotese i Handelsvare

Utvikling ​EPJ, Apotek, Bandasjist
RF-289

​Skille ut verifyinformasjonen til eget vindu/view i RF Admin

Informasjon fra ny verify skal ikke listes i selve aktørlisten, men i ett nytt vindu/view. Dette gjør aktørlisten mere oversiktig.

​Drift ​E-helse, Evry
​RF-318

​Endre sletterutiner av resepter i RF​

Resepter slettes i database først, deretter slettes filer på disk. På denne måten forhindres feilsituasjoner der data finnes i database men ikke på disk.

Drift ​E-helse, Evry
RF-344

RF sender feil i DN for for HER-id

TypeId for DN er oppgitt til "Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret" i meldinger fra reseptformidleren, men skal være DN="HER-id".

Drift E-helse, Evry
RF-346
ERSA14343

Ny metode for endringer på multidosepasienter.


Multidosetabellen i RF utvides med en ny kolonne for "andre endringer". RF gjør en sjekk, og dersom pasienten finnes i tabellen oppdateres den med timestamp for mottak av meldingen.
(Ble satt i produksjon 03.04.2018)

Drift Apotek
RF-346
ERSA14343

Ny metode for endringer på multidosepasienter.

Multidosetabellen i RF utvides med en ny kolonne for "andre endringer". RF gjør en sjekk, og dersom pasienten finnes i tabellen oppdateres den med timestamp for mottak av meldingen.
(Ble satt i produksjon 03.04.2018)

Drift Apotek
​RF-353

PLL: Endre personvernsmekanismer i RF fra samtykke til reservasjon

Forberede endringer relatert til oppdaterte forskrifter. Når forskriften trer i kraft skal det ikke lengre kreves samtykke for å slå opp i Reseptformidleren.

Utvikling EPJ, Apotek, Bandasjist
​RF-369

​Årsak til tilbakekalling for seponert resept

Sende med informasjon fra RF til helsenorge om resepten er seponert eller om den er tilbakekalt med annen årsak.

​Utvikling ​E-helse, Evry

Innholdet i leveranse 1 i 2018 for Reseptformidleren

Start: 2018-03-17  23:00
Slutt: 2018-03-18  03:00

For mer informasjon of ny funksjonalitet og berørte/målgrupper, se tabellen under:

Referanse Endring Område Målgruppe
RF-131

Modernisere RF Admin (Deloppgaver)

RF Admin (intern applikasjon) er videreutviklet for å forbedre brukeradministrasjon og arkitektur

Drift E-helse, Evry
RF-176

Sjekk at meldingstype og metode samsvarer

Forbedret sjekk på at rekvirent/utleverer sender henholdsvis rekvirentmeldinger og utleveringsmeldinger

Drift EPJ, Apotek, Bandasjist
RF-198

RF skal ikke godta innsending av M25.1 ved 2 like EnkeltoppforingLIB

Reseptformidleren avviser forsøk fra EPJ som sender inn LIB meldinger M25.x med 2 eller flere like EnkeltoppforingLIB. Skal være unik for M25.1, M25.2 og M25.3.

Drift EPJ
RF-213 Endringer som følge av PLL Prosjektet

Reseptformidleren skal overføre mere nøyaktig informasjon til Helsenorge, slik at brukeren får bedre oversikt.

Utvikling E-helse, Evry
​RF-252 ​Tilpasse M7 funksjonalitet iht. DFS

Reseptformidleren skal ikke sende M7 når M1 og M5 er sendt fra to ulike leger fra samme Legekontor.

Drift EPJ
​RF-258
ERSA13103
​Ny blåreseptforskrift fra jan 2018: Paragraf 3/kode 300 må tillates

(Denne ble lagt inn i produksjon allerede i Leveranse L17-4)

​Utvikling EPJ
RF-262 RF skal håndtere feltet «Avsluttet årsak» fra HPR

Dersom rekvirentens rekvisisjonsrett eller godkjenning har Avsluttet status i HPR skal ikke RF godta forespørsel.

Utvikling ​EPJ
RF-279 ​Håndtere nye koder i HPR uten å få nedetid på RF for rekvirenter

Forbedret prosess når oppdatert HPR-uttrekk legges inn.

Utvikling E-helse, Evry
​RF-291
ERSA13356
MsgType og Type i e-reseptmeldinger

Det logges nå feil i når det sendes inn melding med MsgType som ikke har feltet V="XML" og feltet DN="XML-instans"

​Utvikling ​EPJ, Apotek, Bandasjist

Leveranser 2015 - 2017

Her finner du leveranser for reseptformidleren i e-resept i perioden 2015 til 2017 (pdf).