Gå til hovedinnhold

Dokumentasjon for e-resept

Gjeldende meldingsversjon for e-resept er versjon 2.5.

For deg som innbygger
Ser du etter dine e-resepter? På helsenorge.no kan du logge inn og se dine resepter for deg som innbygger.

Gjeldende meldingsversjon for e-resept

NHN er dataansvarlig for e-reseptløsningen. I henhold til Reseptformidlerforskriftens §2-4 skal dataansvarlig (NHN) sikre at opplysninger som lagres i Reseptformidleren er på format fastsatt av NHN. Innføring av e-resept meldingsversjon 2.5 har pågått siden 2015. Fra og med 1.1.18 er gjeldende meldingsformat for e-resept versjon 2.5.

Oversikt over obligatoriske meldinger som inngår i e-resept finnes i E-resept standard versjon 2.5

Meldingsversjon 2.5 består av tilpasninger knyttet til endringer i forskrift/lovverk, innarbeidelse av endringsforslag i løsningen, optimalisering av løsningen samt ytelsesforbedringer. E-resept meldingsversjon 2.5 er også en forutsetning for multidose i e-resept.

Per 1.1.18 kommuniserer alle aktører i e-reseptkjeden på gjeldende meldingsformat, med unntak av EPJ-systemet SystemX. Det er inngått en særavtale mellom leverandøren av SystemX og E-helse om fortsatt drift av meldingsversjon 2.4 i påvente av oppgradering til meldingsversjon 2.5 for dette systemet.

Tekniske forutsetninger for å ta i bruk e-resept

Tilknytning til Helsenettet og et tilrettelagt fagsystem må være på plass for å ta i bruk e-resept.

Hvordan få tilgang til e-reseptløsningen?

Dere kan starte med e-resept dersom virksomheten er tilknyttet Helsenettet og bruker et fagsystem som er tilrettelagt for e-resept.

Rekvirentene som skal sende e-resepter må ha egne PKI-sertifikater (smartkort). Virksomheten må ha virksomhetssertifikat.

Før oppstart må dere gjennomføre forberedelser som er nødvendige for at sikkerheten ved e-resept blir ivaretatt og for at den enkelte rekvirent blir korrekt identifisert i systemet.

Informasjonen i Helsepersonellregisteret (HPR) og i Adresseregisteret (AR) må være riktig registrert og samstemme med informasjonen i fagsystemet.

Fagsystemet må ha riktig informasjon om Reseptformidleren, slik at virksomheten kan kobles opp.

Følgende EPJ-systemer er per i dag tilrettelagt for e-resept:

Akershus Fylkeskommune Nextsys Dental Office
Apertura Apertura Eye
Aspit Psykbase/Physica
Cerner DocuLive
CGM CGM Journal, Allmenn
CGM Vision
CGM (WinMed2 uten support)
DIPS DIPS Classic
DIPS DIPS Classic Medication Suite
Extensor Extensor
Infodoc Plenario med InfoEDI

Disse apotek/bandasjistsystemene er godkjent: 

Apotek1 Nagara Multidoseapotek
Apotek1 Nettapotek
Ardis (Medilink) Ardis Resept Bandasjist
Banda Nettbandasjist
Boots (Visma) Pharmados Multidoseapotek
Cap Gemini FarmaPro Apotek
Komplett Nettapotek
NMD/Vitus Nettapotek

Dersom du skal ta i bruk e-resept, ta kontakt med systemleverandøren din for nærmere opplysninger om forberedelser og oppstart.

Gjeldende dokumentasjon

​Dokument Versjon Dato

Rekvirentkrav for e-resept (excel, 129kB)

Rekvirentkrav for e-resept endringsmarkert (excel, 129kB)

E-resept Funksjonelle krav til rekvirentsystemer (pdf, 3.0MB)

E-resept Funksjonelle krav til rekvirentsystemer endringsmarkert (pdf, 3.0MB)

Dokumentene inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes, og gjelder for både allmennleger og RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

7.1 09-2019

Meldingsdefinisjoner for e-resept versjon 2.5 (zip, 24.4MB)

Versjon 2.5 av meldingsdefinisjonene – oppdatert 09.01.2019 (pdf, 701kB) 

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon.

Merk at det er kodeverdier fra kodeverk på Volven.no som er gjeldende, ikke verdiene som er listet opp i dokumentene. Se også bort fra referanser til endringsordre (EO).

2.5 01‑2019

E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon versjon 2.10 (pdf, 3.9MB)

E-resept Detaljert funksjonell spesifikasjon versjon 2.10 endringsmarkert (pdf, 5.0MB)

Dokumentet gir rammene for detaljerte funksjonelle spesifikasjoner av e-resept-løsningen. Felles funksjonalitet og spesifikk funksjonalitet for hver aktør beskrives. Det er utarbeidet detaljerte spesifikasjoner for løsningene til hver aktør, innenfor rammene beskrevet i dette dokumentet.

2.10 01‑2019

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon versjon 1.7 (pdf, 833kB)

E-resept Overordnet funksjonell spesifikasjon versjon 1.7 endringsmarkert (pdf, 854kB) 

Samlet, overordnet bilde av funksjonsmåten til e-reseptløsningen. Dokumentet inneholder tilstrekkelig informasjon til at en leser kan forstå hvordan resepter behandles i alle ledd i kjeden.

1.​7 01‑2019

Magistrelle resepter i e-resept (pdf, 795kB) 

Magistrelle resepter i e-resept endringsmarkert (pdf, 796kB) 

Dokumentene inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes, og gjelder for både allmennleger og RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

​2.1 06‑2017

E-resept Arkitektur (pdf, 789kB) 

E-resept Arkitektur endringsmarkert (pdf,1003kB​)

Beskrivelse e-resept-arkitekturen, inkludert en referansemodell, løsningsarkitekturen, sikkerhetsarkitektur, integrasjonsarkitekturen, informasjonsarkitekturen, utviklings-/testmiljø og driftsarkitekturen.

​2.8 ​06‑2016

Kodeverk i e-resept (pdf, 252kB)​

Dokumentet beskriver de tre hovedtypene av kodeverk som benyttes av e-resept. Kodeverk utviklet av e-resept, bransjekodeverk forvaltet av helsedirektoratet og bransjekodeverk ikke forvaltet av helsedirektoratet.

1.6 05-2014

Avansert strukturert dosering - Forslag til brukskonvensjoner i e-resept (pdf, 398kB) 

Notatet beskriver hvordan datamodellen for avansert strukturert dosering i e-resept (M1 og til dels M30) foreslås brukt i praksis

1.1 09‑2013

Doserings DLL i e-resept (pdf, 385kB) 

Grensesnitt og funksjonalitet som leveres i Generell Doserings DLL (GDDLL) som kan brukes til å konvertere strukturert dosering til EnkelDoseringsVeiledning for bruk på etikett og til formidling til parter som ikke støtter visning av strukturert dosering.

​1.1 11‑2017

Funksjonelle krav ved integrasjon med Forskrivningsmodulen (FM)

Dokument Versjon Dato
Funksjonelle krav til leverandører utenfor sykehus som skal ta i bruk FM (pdf, 779kB)  1.2

08‑2018

Funksjonelle krav ved integrasjon med Sentral forskrivningsmodul (SFM) GUI

Dokument Versjon Dato
​Funksjonelle krav ved integrasjon med SFM GUI (pdf) ​1.0

04‑2019

Dokumentasjon for e-resept - Arkiv

Dokument Versjon Dato
E-resept meldingsdefinisjoner (zip, 15.9MB)

Meldingsdefinisjonene inkluderer XML, XSD, hodemeldinger og dokumentasjon.

2.4 05-2018

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS)  (pdf, 2.8MB)

Detaljert funksjonell spesifikasjon e-resept (DFS) - Endringsmarkert (pdf, 2.9MB)

Dokumentet gir rammene for detaljerte funksjonelle spesifikasjoner av e-resept-løsningen. Felles funksjonalitet og spesifikk funksjonalitet for hver aktør beskrives. Det er utarbeidet detaljerte spesifikasjoner for løsningene til hver aktør, innenfor rammene beskrevet i dette dokumentet.

2.09 04‑2018

Rekvirentkrav e-resept  (excel, 125kB)

Rekvirentspesifikasjon e-resept - Innledning (pdf, 581kB)

Rekvirentspesifikasjon e-resept - Innledning - Endringsmarkert (pdf, 583kB)

Dokumentene inneholder de funksjonelle spesifikasjonene (mål, omfang, krav og dokumentasjon) for rekvirentsystemene i e-resept som skal benyttes, og gjelder for både allmennleger og RHF. Spesifikasjonene må sees i sammenheng med øvrig e-reseptdokumentasjon.

6.3 03‑2018

Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS) (pdf, 442kB)

Overordnet funksjonell e-resept spesifikasjon​ (OFS) - Endringsmarkert (478kB)

   

Rekvirentkrav for e-resept (excel, 111kB)

E-resept Funksjonelle krav til rekvirentsystemer (pdf, 3.6MB)

7.0 01-2019

Relatert dokumentasjon: Forskrifter