Gå til hovedinnhold

Vika

Vika as ble etablert juli 1997. Vika er en løsningsorientert IT-bedrift som tilbyr løsninger som skal fungere som gode hjelpemidler for kunden. Dette i et marked som er i rask utvikling hvor vi ønsker å være et bindeledd mellom kundens behov og de løsninger som finnes til en hver tid. Vi har mer en 10 års erfaring med drift av legekontorer og har jobbet i forskjellige prosjekter innenfor tidligere Øst Norsk Helsenett.

Tjenestebeskrivelse

Vika er partner med Norsk Helsenett som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse - og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at Vika forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

Vika sin driftsløsning ivaretar behovet for sikkerhet og oppetid (SLA) for helseforetak. Tjenesten tar utgangspunkt i overvåking av kritiske utstyr og tjenester hos foretaket og gir alarmer ved overskridelse av gitte grenseverdier. Dette gjør oss i stand til å rykke ut og iverksette de nødvendige tiltak slik at kunden får minst mulig problemer i sitt daglige virke. Tjenestene som tilbys: Fjerndrift av pc og server og overvåking av teknisk utstyr, programvare, antivirus, backup og konsulent tjenester. Vika tilbyr også ASP tjenester og utvidede SLA avtaler.

​​​

Ole Kristian Nygårdsmoen
Tlf: 61 13 90 40
E-post: okn@vika.no
www.vika.no​​