Gå til hovedinnhold

UNIC

UNIC Nettverk AS ble stiftet i 1992 og har over 20 års erfaring fra levering av IT-driftstjenester. UNIC etablerte i 2005 et datasenter lokalisert i Grenland Næringspark i Skien.

​​​ Fra dette senteret leverer vi trygg tilgang til pasientjournaler og annen sensitiv informasjon via våre ASP-tjenester (skytjenester).

Når IT-driften overlates til UNIC slipper du å investere i server-maskinvare, programvareplattform og datasenter-infrastruktur. Du betaler en fast pris pr. mnd. og kun for brukere som har tilgang. Dette gir fleksibilitet når man i perioder har flere, eller færre, brukere av systemet.

Du oppnår også en slankere regnskapsbalanse siden UNIC foretar investeringer i server-maskinvare og datasenter-infrastruktur.

Vi prioriterer kvalitet og stabilitet, og har dokumentert kompetanse innen de løsningene vi leverer; med sertifiseringer fra ledende aktører som Microsoft, Citrix, Cisco og Hewlett Packard.

Løsningene er godkjent for bruk i helse- og sosialsektoren. Disse foretakene er underlagt "Norm for informasjonssikkerhet" utarbeidet av Helsedirektoratet. Slik som legesenter, tannleger, apotek m.fl. UNIC sørger for drift, sikkerhet og dokumentasjon av løsningen.

Vår HelpDesk er lokalisert i direkte tilknytning til datasenteret - dette sikrer rask respons når man har behov for fysisk tilgang til servere og komponenter.

Når man setter ut IT-driften til UNIC, er man trygg på at alle data og programvaresystemer blir behandlet og oppbevart i Norge. Vårt datasenter er soneinndelt med adgangskontroll, slik at kun kompetent personell med gyldig ærend får tilgang. UNIC har stor fokus på sikkerhet og har utarbeidet en egen IT Sikkerhetspolicy som regulerer alt fra fysisk miljø til roller og handlinger.

Uavhengig av om man benytter PC, Mac, eller mobile enheter, vil tilgang, sikkerhet og funksjonalitet bli ivaretatt. Uansett hvor du oppholder deg i verden, vil du ha trygg tilgang til dine systemer og data.

Besøksadresse: Leirvollen 21D, 3736 Skien
Postadresse: Postboks 2684, 3702 Skien

Telefon: 35 50 30 50
E-post: salg@unic.no

Web: www.unic.no