Gå til hovedinnhold

PasientSky Hosting

PasientSky Hosting er et norskeid selskap som knytter helsesektorens aktører bedre opp mot hverandre gjennom forskjellige hostingløsninger.

Vårt samarbeid med Norsk Helsenett er et viktig ledd i denne prosessen for å ivareta kvaliteten, tryggheten og sikkerheten det kreves og forventes av denne typen løsninger.

PasientSky Hosting AS
Grandavegen 26
6823 Sandane

Web: pasientskyhosting.no