Gå til hovedinnhold

Netsense AS

Netsense tilbyr produkter, tjenester og gir strategisk rådgivning innenfor en rekke IT-relaterte fagområder med hovedvekt på konsulent-, sikkerhets- og utviklingstjenester.

Netsense bistår industri, helsevesen, næringsliv og offentlig virksomhet fra kontorer i Oslo og Skien. Vi arbeider landsdekkende med hovedsakelig virksomhet i øst- og sørlandsregionene.

Vi har omfattende engasjement innen sykehussektoren, allmenn- og spesialisthelsetjenestene og besitter i kraft av sin erfaring høy kompetanse innen Helse-IT og inngående kjennskap til de fagsystem som benyttes innen allmennpraksis, spesialisthelsetjeneste, sykehussektoren – og ikke minst grensesnittet mellom de ulike fagmiljøene.

Vårt mål er å levere tjenester av ypperste faglige kvalitet, samtidig som vi ivaretar hensynet til sikkerhet, hurtighet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet.

Netsense leverer følgende tjenester via Norsk Helsenett:

  • Forebyggende vedlikehold
  • Driftsovervåkning
  • Fjernsupport
  • Sentralisert backup
  • Epostløsninger

Netsense AS
Runar Krokå
Seniorkonsulent/partner
E-post: rk@netsense.no
Telefon: 90 603 603