Gå til hovedinnhold

Emma EDB

Emma EDB Healthcare Solutions er en del av selskapet Emma EDB AS. Selskapet har 25 ansatte fordelt på hovedkontoret i Trondheim og avdelingskontorene i Stavanger, Bergen og Oslo. I tillegg er vi representert flere andre steder i Norge gjennom vår samarbeidspartner IBM Healthcare and Life Sciences Industry.

​​​​En av Landets eldste IT-leverandører

Vi er en av landets eldste leverandører av IT-tjenester og har røtter helt tilbake til 1958. Som totalleverandør til helsesektoren har vi levert infrastruktur og tjenester til helsenæringen siden tidlig på 90-tallet, og har lang erfaring med denne bransjen. Vår kunnskap og erfaring innen helsenæringen er unik. Vi er bl.a teknisk sertifisert på Opus Systemer, og våre løsninger er satt i henhold til personopplysningsloven og gjeldende anbefalinger og pålegg fra Datatilsynet.

Våre tjenester

Totalleverandør av IT-utstyr til helsesektoren (Lege, tannlege og bedriftshelsetjeneste):

 1. Online Backup​

  Det vil si direkte backup over Norsk Helsenett sin linje. Gamle tapestasjoner og skifte av tape er nå historie. På et gitt tidspunkt hver dag eller natt krypteres og overføres alle bedriftens nye og endrede filer for sikker lagring på to forskjellig sikre lokasjoner utenfor din bedrift.
 2. PC basert medisinsk utstyr (lab utstyr)

  PC baserte medisinske utstyr fra bla. Welch Allyn kan nå integreres direkte inn mot journalsystemet, og kan sørge for en betraktelig forenkling av din hverdag.Vi søker bestandig i størst mulig grad å få integrert eksternt utstyr mot journal-system dersom dette er mulig. Dette for å samle mest mulig data vedrørende pasienter på en plass.
 3. Røntgensystemer mot journal (Digora & Schick)

  Vi har erfaring med integrasjon av både Digora og Schick røntgen-systemer mot journal.
 4. Oppgradering av Opus Journalsystem

  Oppgraderinger kan være omfattende og kreve god innsikt, i bruk av både programvare og maskinvare. Vi har erfaring og vet hva som trengs for å oppgradere til siste versjon.
 5. Kvalitets-sikring av helseforetak og pasientdata i henhold til lover, regler og forskrifter

  Journal og IT-løsninger ved norske helseforetak må være sikret i henhold til strenge forskrifter og regler forbundet med dette. Er ditt helseforetak sikret i henhold til gjeldende regler?
 6. Foreberedende sikring for oppkobling av journalsystem mot Norsk Helsenett.

  Er din IKT-løsning sikret før oppkobling mot Norsk Helsenett ? Vi sørger for de nødvendige forberedelser.​

Emma EDB AS
Fossegrenda 22
7038 TRONDHEIM

E-post: Healthcare@emmaedb.no