Gå til hovedinnhold

99X

99X er spesialist på IT-drift. Som partner med Norsk Helsenett tilbyr vi virksomheter innen helsesektoren sikker og lønnsom drift med lagring og datakraft fra datasentre lokalisert i Norge.

Vi tilbyr et fleksibelt driftskonsept som sikrer gode rammebetingelser for vekst og innovasjon, og innfrir IT-brukernes forventninger til en moderne arbeidsflate og god brukeropplevelse. Driftstjenestene spenner seg fra datasenter til sluttbruker, og er sømløst integrert med skytjenester.

Informasjonssikkerhet og compliance er sentralt i våre leveranser. Vi er ISO 20000 og ISO 27001 sertifisert og har datasentre på norsk jord som sikrer høytilgjengelighet og nødvendig beskyttelse av sensitive data.

ServiceDesk er vårt flaggskip. Vi betjener 15.000 IT-brukere 365 dager i året og løser 85% løses i 1. linje. Vi gir deg ett kontaktpunkt for IT inkludert brukerstøtte, innkjøp av IT-utstyr og forvaltning av dine 3. parts avtaler, og sikrer at dine ansatte raske løsninger på alle IT relaterte utfordringer.

Via Norsk Helsenett tilbyr 99X blant annet tjenester innen:

  • Compliance og sikkerhet
  • Drift av applikasjoner og nettverk
  • Integrasjon av skytjenester
  • 24/7 overvåking
  • ServiceDesk

99X er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse - og sosialsektoren i Norge. Dette betyr at 99X forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

Vår visjon er SMARTER, BETTER, FASTER!

Jan Vegard Westreng
Forretningsutvikler

Jan.Westreng@99x.no
+47 97 15 34 29

Les mer om 99X på www.99X.no