Gå til hovedinnhold

Kurskatalog

Vi tilbyr en rekke kurs innen arkiv og dokumentforvaltning til våre kunder i helseforvaltningen. Kunden har selv ansvar for påmelding og videreformidling av informasjon om deltakere til oss. Bestilling er bindende, men kunden står fritt til å endre hvem som deltar.

NB! Grunnet korona-tiltakene gjennomfører vi inntil videre ikke fysisk klasseromsundervisning, men kan avholde kurs for mindre grupper via Skype.

Kontakt kurs@nhn.no for mer informasjon.

 

scheduleVarighet: 1 time

360 for saksbehandlere

En overordnet gjennomgang av saksbehandlingssystemet 360 fra A til Å. Vi ser på hva 360 er, hvorfor og hvordan vi bruker det og hvordan man finner frem i systemet. Kort om kontaktregisteret og sidepanelet i Outlook.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt.

scheduleVarighet: 1 time

360 basisfunksjoner

I dette kurset går vi gjennom hvordan man lager ny sak og nytt dokument, og besvarer et dokument - de mest grunnleggende prosessene i 360.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Ingen

scheduleVarighet: 1 time

360 i Outlook

Vi ser på hvordan 360-sidepanelet i Outlook fungerer, og hvordan man best kan bruke det. Vi tar for oss hvordan man arkiverer e-poster og filer, samt avskriving, besvarelse og hvordan man oppretter kontakt.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

scheduleVarighet: 1 time

360 lederfunksjonalitet

I dette kurset lærer du å fordele innkommende dokumenter og godkjenne utgående dokumenter. Dette er to av de viktigste oppgavene ledere har i 360. Vi ser også på restanseoppfølging, samt stedfortrederfunksjonen. Kurset er tilpasset ledere eller andre som skal ivareta disse funksjonene.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

scheduleVarighet: 2 timer

God forvaltningsskikk

I dette kurset lærer du litt om hva det innebærer å være ansatt i offentlig forvaltning. Hvilket regelverk må du kunne noe om? Hvilke vurderinger må du gjøre når du jobber med klassisk saksbehandling eller i prosjekter? Hvordan er det lurt å jobbe med e-post, og hvordan bør man formulere seg på vegne av staten? Du skal få være med på en saksgang, og lære om hva som skal arkiveres. Du skal løse oppgaver der du får øve på alt dette.

Krav til forkunnskaper: Ingen

scheduleVarighet: 2,5 timer

Offentlighetsloven

I dette kurset skal du lære om formålet med offentlighetsloven, hovedprinsipper og unntakshjemler. Vi vil gå gjennom behandling av innsynsbegjæringer og klagebehandling og se på hvilke vurderinger som må tas underveis i prosessen. Undervisningen brytes opp av praktiske oppgaver underveis.

Krav til forkunnskaper: Ingen

scheduleVarighet: 1 time

Samhandling i 360

Hvordan kan man best mulig samhandle i 360? Vi tar for oss funksjonene gjennomgang, godkjenning, samt rettigheter og spor endringer. Disse funksjonene gjør saksbehandlingen i 360 mer etterrettelig, og synliggjør hvem som har gjort hva.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Brukt 360 litt

scheduleVarighet: 1 time

Innsynsmodulen i 360

Hvordan bruke innsynsmodulen i 360? Innsynsmodulen gjør behandling av innsynskrav til en enkel prosess, og vi tar for oss behandling av innsynskrav i praksis i 360. Vi ser på eInnsyn.no, offentlighetsprinsippet, krav til behandlingstid, osv.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Bruker 360 ofte

scheduleVarighet: 45 minutter

Arkiv og dokumentasjon

I dette kurset får du lære om arkiv og dokumentasjon. Hva er egentlig arkiv og hvorfor er det viktig å arkivere? Hva er du som saksbehandler pålagt å dokumentere og hvordan kan du gjøre dokumenteringsprosessen effektiv?

Krav til forkunnskaper: Ingen

scheduleVarighet: 30 minutter

360 Sikker sone

Dette er en presentasjon av sikker sone, hva det er og hvorfor vi bruker det. Vi diskuterer hva som er personsensitiv informasjon og intern og ekstern skjerming i 360.

Etter kurset er det mulighet for praktisk én-til-én-oppfølging i 360 (30-60 minutter).

Krav til forkunnskaper: Bruker 360 ofte