Gå til hovedinnhold

Dokumentasjonsforvaltning for helseforvaltningen

Norsk Helsenett leverer og videreutvikler tjenester innen dokumentasjonsforvaltning til etatene under Helse- og omsorgsdepartementet. Tjenesten består av deltjenestene digitalt postmottak, fjernarkiv, videreutvikling av dokumentasjonsforvaltning. Vi leverer postmottak til ti etater i helseforvaltningen, og komplette arkivtjenester til ni av etatene.

Dokumentasjonsforvaltning

Avdelingen tilbyr flere deltjenester på området. Avdelingen utfører blant annet alle daglige driftsoppgaver knyttet til dokumentasjonsforvaltning for ni kunder.

Kontaktinformasjon 

Fysisk postmottak

 

Direktoratet for e-helse

E-post: postmottak@ehelse.no

 

Helsedirektoratet

E-post: postmottak@helsedirektoratet.no

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 
E-post: arkiv@dsa.no

 


E-post: post@legemiddelverket.no

 

 

E-post: npepost@npe.no

 

NHNs avdeling for dokumentasjonsforvaltning leverer tjenesten fysisk postmottak til ti etater i helseforvaltningen. Etatene mottar ikke den fysiske posten hjem til seg lenger - den kommer til NHN på Skøyen. Vi kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør den fysiske posten for kundene gjennom en sikker portal.

Kontaktinformasjon postmottak

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00
Felles postmottak
E-post: kundehenvendelser.postmottak@nhn.no
Telefon: 909 89 449

Fjernarkiv 

NHNs avdeling for dokumentasjonsforvaltning forvalter felles avtale om fjernarkiv for kundene som har avsluttede papirarkiv. Ved behov for materiale bestilles dette gjennom avdelingen, som deretter håndterer det praktiske rundt bestilling og tilgjengeliggjøring for kundene.

Snarveier