Gå til hovedinnhold
Dødsfall og dødsårsak

Spørsmål og svar

På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål knyttet til tjenesten.

Hvor finner jeg løsningen?

Under utprøvningsperioden er det ønskelig at kun de utvalgte utprøvningsvirksomhetene bruker løsningen. Senere vil adressen til løsningen publiseres her. Ønsker du og din virksomhet å delta i utvidet utprøving, kan du ta kontakt med prosjektet på mfhelse@ehelse.no.

I noen utprøvingsvirksomheter vil du finne adressen til løsningen som en link på PC-skrivebord (muligens bak et løvetann-ikon).

Hvorfor feiler innloggingen?

Du må benytte minimum sikkerhetsnivå 3. PKI-kort til e-resept/ kjernejournal kan benyttes, i tillegg til BankID på mobil m.m.)

Er du autorisert lege i HPR (helsepersonellregisteret)? Er din autorisasjon knyttet opp imot et norsk fødselsnummer eller d-nummer (midlertidig norsk ID)? Begge deler må være på plass før du kan bruke løsningen. Status på din HPR kan sjekkes her.

Har du tastet gyldig og korrekt fødselsnummer/ D-nummer på seg selv?

Eventuell mediehåndtering håndteres av Direktoratet for e-helse ved en slik hendelse.

Jeg eller annen lege vil rette i dødsårsak innmeldt tidligere. Hva gjør jeg?

En lege kan melde ny dødsårsak når som helst. Hvis det fremkommer ny informasjon eller opplysninger relevant til dødsårsak, kan legen sende en ny melding om dødsårsak via løsningen.

Gå inn i løsningen og søk frem den avdøde. Tre knapper er da tilgjengelig, herunder "Meld dødsårsak".

Hvordan kan jeg se innholdet i en melding jeg sendte tidligere?

Klikk deg inn på «Mine registreringer» i første bilde i løsningen. Her ser du listen over alle meldinger du har sendt (både dødsfall og dødsårsak). Finn frem til den aktuelle meldingen i listen.

Noen punkter fra dagens dødsårsaksskjema er tatt bort. Er det riktig?

Ja. Disse er vurdert og funnet «ikke nødvendige», og er derfor fjernet for å gjøre registreringen enda enklere. Vi tar gjerne innspill på om det er punkter du savner og hvorfor du mener de bør være med. Send en e-post til til mailto:edar@fhi.no.

Hva gjør jeg hvis løsningen ikke er tilgjengelig?

Vent og prøv igjen litt senere. Alternativt kan du benytte skjema "Legeerklæring om dødsfall / Melding om unaturlig dødsfall" som tidligere.

Kan dødsmeldingen videresendes elektronisk?

Nei, dødsmelding kan ikke videresendes elektronisk.

Hvor kan jeg gi mine innspill til forbedringer?

Har du ideer som kan gi en bedre brukeropplevelse av løsningen, eller andre forbedringsforslag? Prosjektet setter stor pris på alle innspill. Send oss en e-post på mfhelse@ehelse.no.