Gå til hovedinnhold
Dødsfall og dødsårsak

Innføring i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten ønsker primært en integrert løsning i EPJ for å melde dødsfall og dødsårsak. I påvente av at den integrerte løsningen er klar, har enkelte regioner vedtatt å ta i bruk web-løsningen midlertidig.

Utvidet utprøving – avventer nasjonal innføring

Spesialisthelsetjenesten er fortsatt i fasen for utvidet utprøving. Den enkelte helseregionen er ansvarlig for innføring av webløsning for elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak i sin respektive region.

Helse Sør-Øst RHF
Målbilde: Integrert løsning i DIPS Arena
Midlertidig løsning: Webløsning i OUS, Integrert løsning i DIPS Classic for øvrige helseforetak

Helse Vest RHF
Målbilde: Integrert løsning i DIPS Arena
Midlertidig løsning: Webløsning

Helse Midt-Norge RHF
Målbilde: Integrert løsning i Helseplattformen
Midlertidig løsning: Webløsning

Helse Nord RHF
Målbilde: Integrert løsning i DIPS Arena
Midlertidig løsning: Planlegger å gå rett på DIPS Arena

Integrert løsning i EPJ

FHI har etablert et prosjekt, eDÅR fase 2, som skal realisere grensesnittet for å få integrasjon mot EPJ. Regionene og leverandører er involvert i arbeidet.