Gå til hovedinnhold
Dødsfall og dødsårsak

Hjelp, noe har gått galt!

Her finner du informasjon om hvor du rapporterer feil, finner hjelp og kan sende spørsmål eller tilbakemeldinger.

Feil person er meldt død:

Ring umiddelbart NHN operasjonssenter på telefon 73 56 59 99

Hvis du må annullere et dødsfall fordi feil person er meldt død, ring NHN operasjonssenter direkte på telefon 73 56 59 99. Feil dødsdato korrigerer du enkelt i eksisterende melding.

Ved andre henvendelser benytt i utgangspunktet din vanlige lokale IT-support. De vil formidle din henvendelse til NHN kundesenter. Hvis din henvendelse gjelder klinisk-faglige spørsmål, vil NHN kundesenter videresende deg til Folkehelseinstituttet (FHI).

Hva er rett dødsårsak?

FHI gir klinisk-faglige råd gjennom edar-support@fhi.no eller telefon 21078278 / 920 64 842

Telefon og mobil er bemannet på virkedager fra kl. 09.00 til 15.30.

Hjelp til selvhjelp

Spørsmål eller tilbakemeldinger

  • Hvis du har spørsmål om bruk av tjenesten, kan du ta kontakt med Norsk Helsenetts kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller e-post kundesenter@nhn.no.
  • Du kan sende innspill, endringsønsker og spørsmål til mfhelse@ehelse.no. Denne e-posten er bemannet på virkedager fra kl. 09.00 til 15.30.