Gå til hovedinnhold

Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner

I mars startet det et prosjekt for å utrede og konseptualisere en løsning for digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner.

Digitale behandlingsplaner - workshop

Sammen med Helsedirektoratet skal et prosjektteam tilknyttet kjernejournal jobbe for å tilrettelegge for mer helhetlige pasientforløp på tvers av behandlere i helse- og omsorgssektoren. 

Helsepersonell som har ansvar for å følge opp pasienter i et behandlingsforløp, mangler gode muligheter til å kunne samhandle godt om pasientoppfølgingen. Manglende koordinering og tilgang til nødvendig pasientinformasjon fører til brudd i behandlingsforløpet når pasienter overføres mellom tjenestestedene. I tillegg er det i liten grad lagt til rette for at pasienten selv kan bidra i egen behandling og dermed være en aktiv deltaker i eget behandlingsforløp. 

Som del av et StimuLab-prosjekt jobber vi sammen med konsulentselskapene Halogen og Rambøll med tjenestedesign og systemorientert design. Først skal vi sammen lære mer om det komplekse aktørbildet og aktørenes mål, behov og utfordringer. Deretter skal vi utarbeide konsept, klinisk modell og beskrive hvordan løsningen skal kunne leveres teknisk.  

Kick off var i begynnelsen av mars og prosjektet har siden dette jobbet remote, som de fleste andre. Akkurat nå planlegger vi dybdeintervjuer med pasienter, og er spente på å lære mer om dem, deres opplevelser og erfaringer med egen sykdom og deres møter med ulike behandlere i helsetjenesten.  

Midlene til prosjektet kommer fra StimuLab-ordningen som er et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA. Hvert år deles det ut midler til prosjekter som skal bidra til brukerorientert innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor.