Gå til hovedinnhold

Kom i gang med digital dialog på ditt legekontor

Her finner du råd og tips for å ta i bruk digital dialog med dine pasienter. Første steg for å komme i gang er å ta kontakt med din journalleverandør.

Teknisk tilrettelegging

For å ta digital dialog i bruk må løsningen settes opp. Dette får du hjelp til av din journalleverandør. 

Slik går du fram for å ta i bruk digitale dialogtjenester

Oppstartsdokument for helsepersonell

Slik ser det ut for innbygger 

Markedsføringsmateriell

Nye rutiner på kontoret

  • Før oppstart er det nyttig å ta en gjennomgang av interne rutiner slik at alle som jobber på legekontoret vet hvordan de skal håndtere de nye tjenestene.
  • ​Rutine for hva tjenestene skal brukes til. Denne rutinen bør også omhandle hvem og hvor ofte meldingene til resepsjon og lege skal behandles. I tillegg bør kontoret avtale på forhånd hvordan legers fravær, både planlagte ferier eller sykdom, skal håndteres.
  • Beslutte hvilke timer som skal gjøre​s tilgjengelig til elektronisk timebestilling direkte i timebok.
  • Beslutte hvilke resepter som kan fornyes uten at det er behov for en konsultasjon.​
  • Se oppstartsdokumentene i denne artikkelen for mer utdypende informasjon.

Hvordan få pasientene i gang

 Her er noen tips som kan gjøre det lettere å få pasientene i gang:

  • Gi muntlig informasjon til pasientene under en konsultasjon: Den beste måten å få pasient i gang er å informere om tjenestene muntlig, eventuelt hvis legen i tillegg gir visittkortet om digital dialog.
  • Telefonsvarer-beskjed: Telefonsvarerbeskjeden på legekontoret kan henvise til tjenestene på helsenorge.no som et alternativ til å stå videre i telefonkøen.
  • Materiell: Henge opp plakat og legge ut informasjonskort på venterommet. Kortene (som er i visittkortstørrelse) kan også legges ut i resepsjonen og inne på kontoret til legen. Plakat og kort trykkes av Direktoratet for e-helse og kan bestilles på www.ehelse.sits.no.
  • Infoskjerm: Vurder om informasjon om digital dialog skal legges ut på legekontorets infoskjerm på venterommet. Se lenke til dette bilde under markedsføringsmateriell i denne artikkelen. 
  • Hjemmeside: Oppdater hjemmesiden til legesenteret med informasjon og lenke til helsenorge.no/kontaktfastlegen. ​