Gå til hovedinnhold

Deploy og vedlikeholdsarbeid på Grunndata

Saksnummer: 592295
Start: 
Slutt: 

Vedlikeholdsarbeid og deploy på Grunndata(AR, RESH, BR, HPR, FLR…..) Det forventes periodevis ustabilitet og inntil 20 minutters brudd på tjenestene (ws.nhn.no og register.nhn.no) i perioden. Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sine API-er

Informasjon om innholdet i leveranse L20-Q4 er publisert på https://nhn.no/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata/

Vi gjør oppmerksom på at det ikke lenger vil være mulig å logge på med brukernavn og passord i webportalen(register.nhn.no) for personkontoer etter denne leveransen.
Personlig pålogging må da skje med HelseID. Pålogging mot API’er vil fortsatt fungere med brukernavn og passord.
For mer info rundt de nye kontotypene, se https://nhn.no/grunndata/prosjekt-risikoreduserende-tiltak/nye-kontotyper/

Kontakt

Kunde- og driftssenteret
Norsk Helsenett
Tlf: 24 20 00 00
kundesenter@nhn.no

Alle driftsmeldinger
Driftsmeldinger på RSS