Gå til hovedinnhold

Bygger grunnmur for digitale tjenester

Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse har valgt konsulentselskapet Webstep til å bistå i utviklingen av modernisert folkeregister for helsesektoren.

Grensesnitt mot Folkeregisteret

Direktoratet og Norsk Helsenett har gått sammen om anskaffelsen av konsulenttjenester i forbindelse med utviklingen av en modernisert grunndataplattform. Tilgang til oppdaterte grunnleggende data om pasienter og helsepersonell er helt sentralt for digitaliseringen av helsesektoren. Dagens grunndataplattform inneholder en rekke nasjonale registre, som blant annet Personregisteret, Helsepersonellregisteret og Adresseregisteret. For å møte aktuelle og fremtidige behov, har Direktoratet for e-helse lagt en strategi som krever at grunndataplattformen blir modernisert.

Helsesektoren og andre aktører må ha én sikker kilde for identifikasjon av pasienter, helsepersonell og virksomheter. Norsk Helsenett er ansvarlig for prosjektet, omtalt som MF Helse Konsument, som skal utvikle den nye grunndataplattformen. Prosjektet innebærer å utvikle digitale løsninger for nye og oppdaterte tjenester for bruk av personopplysninger fra Folkeregisteret. Det skal lages et nytt Personregister, som er en kopi av det sentrale Folkeregisteret. Prosjektet skal også lage grensesnittet for å hente data fra det nye registeret. Alle aktørene i helsesektoren som har behov for personopplysninger, skal bruke dette grensesnittet.

Etter en omfattende evaluering har Norsk Helsenett og direktoratet inngått avtale med konsulentselskapet Webstep i Trondheim om bistand til å utvikle grunndataproduktet. Avtalen gjelder for to år, med opsjon på 1+1+1 år. Oppdraget har en estimert verdi på totalt 80 millioner kroner.