Gå til hovedinnhold

Avgjør HelseID hvem som får tilgang til helseopplysninger eller e-helsetjenester?

Nei. HelseID avgjør ikke spørsmål om tilgang til helseopplysninger eller tjenester, og avgjør heller ikke spørsmål om tjenstlig behov for tilgang til helseopplysninger. Det er tjenestetilbydere, for eksempel nasjonale e-helsetjenester, som setter krav til og utfører tilgangskontroll for tilgang til helseopplysninger. Det inkluderer å sette krav til nødvendig sikkerhetsnivå for autentisering/pålogging. Det er helsevirksomheten selv som har ansvaret for at det foreligger tjenstlig behov. HelseID bistår som mellomledd i prosessen med å autentisere brukere og beskytte underliggende e-helsetjenester.