Gå til hovedinnhold

Arkiv for helseforvaltningen

Norsk Helsenett leverer og videreutvikler arkivtjenester til etatene under Helse- og omsorgsdepartementet. Arkivtjenesten består av deltjenestene digitalt postmottak, fjernarkiv, videreutvikling av arkiv og arkivforvaltning. Vi leverer postmottak til ti etater i helseforvaltningen, og komplette arkivtjenester til åtte av etatene.

Arkiv- og dokumentforvaltning

Arkiv og dokumentforvaltning tilbyr flere deltjenester på arkivområdet. Avdelingen utfører blant annet alle daglige driftsoppgaver knyttet til arkiv for seks kunder.

Kontaktinformasjon 

Fysisk postmottak

 

Direktoratet for e-helse

E-post: postmottak@ehelse.no

 

Helsedirektoratet

E-post: postmottak@helsedirektoratet.no

 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

 
E-post: arkiv@dsa.no

 


E-post: post@legemiddelverket.no

 

 

NHNs arkivavdeling leverer tjenesten fysisk postmottak til ti etater i helseforvaltningen. Etatene mottar ikke den fysiske posten hjem til seg lenger - den kommer til NHN på Skøyen. Vi kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør den fysiske posten for kundene gjennom en sikker portal.

Kontaktinformasjon postmottak

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00
Felles postmottak
E-post: kundehenvendelser.postmottak@nhn.no
Telefon: 909 89 449

Fjernarkiv 

NHNs arkivavdeling forvalter felles avtale om fjernarkiv for kundene som har avsluttede papirarkiv. Ved behov for materiale bestilles dette gjennom avdelingen, som deretter håndterer det praktiske rundt bestilling og tilgjengeliggjøring for kundene.

Snarveier