Gå til hovedinnhold

Arbeidet med Helseanalyseplattformen i gang

Det viktige arbeidet med å utvikle Helseanalyseplattformen er nå i gang. Norsk helsenett og Accenture har inngått kontrakt for å realisere Helseanalyseplattformen som skal være en sikker teknisk plattform som gir store gevinster til samfunnet ved at tilgangen til norske helsedata forenkles.

-I Norge har vi unike kilder med helsedata, men de er ikke koblet sammen og det tar lang tid før de er tilgjengelig for forskere og andre som skal ha tilgang. Med Helseanalyseplattformen knyttes dataene sammen, og tilgangen forenkles på tvers av registre. Dette er svært viktig for helsesektoren og næringslivet. Vi er glad for å være i gang med dette arbeidet, og ser fram til å jobbe sammen med Accenture. Helseanalyseplattformen vil gi store gevinster for både samfunnet og for enkeltpersoner, sier administrerende direktør Johan Ronæs i Norsk Helsenett.

Gleder seg til samarbeid

Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture Norge gleder seg til samarbeidet med Norsk Helsenett.

-Dette er noe av det mest spennende og banebrytende som skjer i offentlig sektor nå. Gevinsten er stor, og vi er svært glad for at vi skal være med på realisere Helseanalyseplattformen, sier Tonje Sandberg.

Helsedataprogrammet

Helseanalyseplattformen er en av leveransene i Helsedataprogrammet, som Direktoratet for e-helse gjennomfører i samarbeid med Norges forskningsråd, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Norsk Helsenett, de regionale helseforetakene, kommunesektoren og næringslivet. Norsk helsenett jobber på oppdrag for Direktoratet for e-helse, og har ansvaret for Helseanalyseplattformen som er ett av fire prosjekter i programmet.

Stor samfunnsøkonomisk nytteverdi

Kontrakten har en varighet på fire år med mulighet til forlengelse til inntil ti år. Øvre kostnadsramme er på 800 millioner kroner. Den samfunnsøkonomisk nytteverdien som denne kontrakten skal bidra til å realisere er beregnet til 6,8 milliarder kroner.

Les mer denne nyheten og hele HelsedataprogrammetDirektoratet for e-helse sine nettsider.