Gå til hovedinnhold

Behovsinnmelding

Vi ber om at behov meldes inn via skjemaet nedenfor slik at vi kan få registrert en sak og sikre at innmeldingen følges opp på en strukturert måte. Kunder av NHN har ansvar for at behov meldes inn tidligst mulig og med rimelig frist for gjennomføring. Behov skal i størst mulig grad meldes inn i forbindelse med årsplaner som utarbeides tilknyttet virksomhetenes årlige budsjettprosesser.

For at Norsk Helsenett skal kunne foreta en hensiktsmessig planlegging, og gjennomføre anskaffelser innenfor ønsket tidsramme, bør behov som hovedregel meldes inn minimum 4 måneder før ønsket kontraktsigneringstidspunkt.

Eksempel: Anskaffelse av ... For å legge til rette for en god markedstilnærming bør behovet beskrives så godt som mulig med fokus på ytelse og funksjon. Unngå detaljerte tekniske krav der det er mulig. Se sjekkliste for vurdering av behov nedenfor. Verdi estimeres etter neste skjønn i NOK eks. mva. Dersom behovet er gjentagende eller det er andre kostnader som vil oppstå etter kjøp, for eksempel vedlikeholdsavtaler, lisenser, forbruksutstyr mv. så bør dette slås sammen. Format: dd.mm.åååå Bestiller/behovshaver gjør etter beste evne en vurdering hvilken kategorigruppe anskaffelsen mest naturlig hører inn under. Bestiller/behovshaver må sette av fagpersoner til å støtte anskaffelsesprosessen med faglig og teknisk kunnskap dersom kontraktsgjenstanden berettiger det. Videre er det viktig at behovet har tilstrekkelig forankring i kundens organisasjon.