Gå til hovedinnhold

Anskaffelsesoversikt

På denne siden finner du status for anskaffelser som er pågående, og anskaffelser som er planlagt gjennomført. Virksomhetsspesifikke anskaffelser vil ikke bli lagt ut her.

Oversikten under vil også vise alle anskaffelser som er satt i gang av Statens innkjøpssenter. Anskaffelser gjennom statens innkjøpssenter er i utgangspunktet obligatoriske for alle virksomhetene i helseforvaltningen. Virksomhetene vil fremover også ha mulighet å koble seg på avtaler som inngås av Sykehusinnkjøp. Norsk Helsenett skal samordne aktiviteter og samhandling med Statens Innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp på vegne av virksomhetene.

Hvis du har behov som ikke dekkes av eksisterende avtaler og heller ikke ligger i anskaffelsesoversikten, vennligst meld inn behov via nettsidene våre.

Forklaring: gjennomført pågår
Anskaffelsesstrategi godkjent
Konkurransegrunnlag godkjent
Kontrakt signert