Gå til hovedinnhold

Telenor

Telenor Norge ser på helsesektoren som et viktig satsningsområde. Dette er konkretisert gjennom avtalene med Helsebygg Midt-Norge/St. Olavs Hospital og Nye Ahus. Avtalene omfatter totalansvar for leveranse av all infrastruktur for IT og tele- og datakommunikasjon til disse nye sykehusene.

​​​Gjennom disse prosjektene har Telenor etablert en unik kompetanse som leverandør av helhetlige kommunikasjonsløsninger og infrastruktur til større virksomheter og sykehus. Dette er gjort i samarbeid med blant annet partnerne som HP, Imatis og Cisco.

Telenors satsning på helsesektoren er ytterligere konkretisert gjennom avtalen med Norsk Helsenett om leveranse av høyhastighets datanett til alle helseforetakene i Norge, og avtalen om leveranse av fast- og mobiltelefoni til hele Helse-Norge.

Den gode partne​​ren

Lenge har Telenor vært ledende innenfor kommunikasjonstjenester i Norge, og nå også i en rekke andre markeder. Ambisjonen er at denne posisjonen skal forsterkes gjennom omfattende innovasjonsaktiviteter i årene som kommer. For å oppnå dette vil Telenor vektlegge innovasjon knyttet til tre områder; kommunikasjonsrelaterte områder som mobilitet, integrasjon mellom ulike kommunikasjonsløsninger og løsninger som bidrar til effektivisering av arbeidsprosesser.

Vår rolle i dette bildet er å være ”Den gode partneren”. Vi jobber sammen med kundene for å skape innovasjon og møte utfordringene. Vi ønsker å synliggjøre hvordan teknologien kan effektivisere arbeidsprosesser, og ikke minst hvordan det er mulig å oppnå maksimal utnyttelse og effekt av IKT-investeringer. Mange virksomheter velger skreddersøm fordi de tror behovet for spesielle tilpasninger er større enn det faktisk er, og har dermed høyere IKT-investeringer enn nødvendig. Erfaring tilsier at standardisering bidrar til at virksomheten oppnår en bedre utnyttelse av og kontroll over sine IKT-investeringer.

Vi i Telenor Norge er stolte av at vi får lov til å ta del i den verdiskapning som våre kunder bidrar til i dag og i fremtiden. Telenor ønsker å være en del av løsningen til våre kunder.

Arne Geir Thomle
Telefon: 907 22 260
E-post: arne-geir.thomle@telenor.com