Gå til hovedinnhold

Telefonsekretæren

Telefonsekretæren (Bell Communication AS, etablert i 1990) leverer ekstern kundeservice og timebooking via telefon/data til helseforetak i hele Norge med for liten kapasitet eller for dårlig tilgjengelighet på telefon, epost og SMS.

​​​Selskapet har i over 23 år arbeidet med sentralbordservice (telefonvakt), timebooking og kundeservice for bedrifter, helseforetak og organisasjoner over hele landet.

Våre ansatte kan:

  • Betjene sentralbord/kundeservicetelefon på heltid, deltid, ved telefontopper, lunch-avvikling eller for lang svartid. (Helseforetaket viderekobler sentralbordet/telefon til vårt senter ved behov).
  • Svare med foretakets navn og ha tilgang til alle firmaopplysninger, ansatte og bedriftens datasystemer etter ønske.
  • Sette opp, endre(flytte) og slette timer iht. selskapets instruks og kundens ønske.
  • Svare på FAQs og konkrete pasientspørsmål etter instruks/oppslag i deres datasystem.
  • Henvise og sette over samtaler direkte til akutthjelp, ansatte eller lege etter instruks.
  • Motta, behandle og svare inngående e-poster/SMS fra kunder og forbindelser etter instruks.
  • Sende meldinger fortløpende til ansatte og/eller lege ved forhold vi ikke kan hjelpe innringere med.
  • Tilby avanserte telefoniløsninger med menyvalg, kø/nattmeldinger, Call back og automatisk linjekapasitet etter hvor mange som ringer.

Det betyr at du slipper å ansette flere medarbeidere eller leie inn vikarer til høye, faste kostnader.

Vi leverer stabile, hyggelige legesekretærtjenester av høy kvalitet til kostnader som følger aktiviteten og ditt behov gjennom stk. prising av anrop/mottatte e-poster eller SMS.

Vi hjelper ditt foretak til å bli mer tilgjengelig og effektivt samt yte en bedre kundeservice gjennom hele dagen til dine kunder og forbindelser.

Gøran Karlsson
gk@bellcom.no
Telefon direkte: 55 94 45 40/907 92 892

Johan Berentsensvei 63
5160 Laksevåg

Telefon: 55 94 00 00
Telefax: 55 94 03 00

E-post: salg@bellcom.no
Web: www.bellcom.no