Gå til hovedinnhold

Max Manus AS

Max Manus AS er et norsk teknologiselskap som gjennom de siste 40 år har spesialisert seg på utvikling, markedsføring og installasjon av kommunikasjons- og taleteknologiløsninger til helsesektoren.

​​​Vår produktportefølje består av både egenproduserte og agenturprodukter. Selskapet besitter teknisk kompetanse på høyt nivå.

Max Manus AS er i rask utvikling, og fremstår som Skandinavias ledende selskap innen tale til tekst produkter. Selskapet utvikler og tilpasser avanserte løsninger for talegjenkjenning og digital diktering, samt integrering og tilpasninger til systemer for elektroniske pasientjournal.

Talegjenkjenning for norsk er et resultat av et utviklingssamarbeid mellom Max Manus AS og Nuance (tidligere Philips), vår internasjonale samarbeidspartner gjennom 40 år.

Talegjenkjenning for radiologi fra Max Manus AS har eksistert på det norske markedet siden 2002. Vi leverer talegjenkjenning til rundt 80 % av radiologene i Norge. Multimed-versjonen støtter somatiske disipliner unntatt patologi og radiologi, og ble ferdigutviklet sommeren 2006, i samarbeid med Helse Sør og Sykehuspartner For privatpraktiserende leger har integrasjon med Profdoc WinMed og Hove Medical System X eksistert siden 2008.

Talegjenkjenning leveres også som en frittstående løsning og kan dermed benyttes uavhengig av journalsystem.

Talegjenkjenningssystemet består altså av SpeechEditor™, et talegjenkjenningsprogram som er installert på brukerens datamaskin(er), og SpeechMagic™, en talegjenkjenningstjeneste som er installert på en server som står i Helsenett og som administreres av Leverandøren. SpeechEditor synkroniserer ordbok, stemmeprofil og autotekster med SpeechMagic på serveren via et WebService grensesnitt (se skisse). Brukerens PC må være koblet til Helsenett for at synkroniseringen skal foregå, men SpeechEditor kan også benyttes når en ikke har kontakt med Helsenett. Se egen dokumentasjon for en mer utførlige beskrivelse av systemet.

​​

Andreas Egeberg
Sandakerveien 138
Postboks 4844 Nydalen
0422 Oslo

Telefon: 95 92 32 10
E-post: andreas.egeberg@maxmanus.no
Web: www.maxmanus.no

​​